Rank Progress po trzech kwartałach o ponad 50 proc. zwiększył przychody

16 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów, wobec 10,5 mln zł przed rokiem w tym samym czasie wypracował Rank Progress w III kw. br. Narastająco po trzech kwartałach br. przychody dewelopera wyniosły 47,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie przed rokiem było to 30,8 mln zł. Oznacza to ponad 50-proc. wzrostu rok do roku zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i narastająco.

Tak duża dynamika wzrostu przychodów legnickiego dewelopera związana jest z powiększeniem powierzchni najmu, jaką oferuje Rank Progress. W ciągu roku wzrosła ona o 34 000 mkw i wynosi obecnie ok. 84 000 mkw. To efekt otwarcia obiektów handlowych w Oleśnicy, Grudziądzu i Chojnicach. Obecnie poziom komercjalizacji wynosi ponad 90 procent.

Budujemy nasze obiekty zgodnie z oczekiwaniami najemców, dlatego nie mamy zwykle problemu z ich komercjalizacją. Dzięki temu generują dla nas stabilne przychody z czynszów, które zapewniają nam bezpieczne prowadzenie działalności operacyjnej  – mówi Jan Mroczka, prezes Rank Progress. – Docelowo jednak dążymy do tego, aby możliwie szybko zrealizować zysk na ich sprzedaży i reinwestować pozyskane środki – dodaje.

Trzeci kwartał tego roku przyniósł również Rank Progress poprawę cashflow operacyjnego. W zakończonym okresie grupa miała 3 mln zł dodatniego CFO. Na koniec września na kontach spółki znajdowało  się 11,7 mln zł gotówki. Duży wpływ na poprawę przepływów i pozycji gotówkowej miała sprzedaż za prawie 58 mln zł będącej w budowie galerii w Pile.

Transakcja ta jednocześnie w największym stopniu obciążyła księgowo wynik na działalności operacyjnej w zeszłym kwartale kwotą 2,4 mln zł, przez co ukształtował się on na poziomie -289 tys. zł.

– Obiekt w Pile sprzedaliśmy w końcowej fazie realizacji, w związku z tym znaczna część zysku została ujęta w wyniku z poprzednich okresów. Sama inwestycja była dla nas rentowna. Szacujemy, że zysk na niej wyniesie finalnie ok. 7 mln zł  – tłumaczy Mariusz Kaczmarek, dyrektor finansowy i członek zarządu Rank Progress.

Zauważalny wpływ na wynik w III kw. miały również przeszacowania do wartości godziwej funkcjonujących nieruchomości inwestycyjnych, które wyniosły łącznie -1,9 mln zł. Spowodowane to było spadkiem wycen niektórych nieruchomości o ok. 1 mln EUR oraz wzrostem kursu EUR/PLN. Wyceny rzeczoznawców dotyczące nieruchomości, na których nie są prowadzone prace budowlane, podwyższyły wynik o 1 mln zł.

W listopadzie spółka planuje oddanie do użytku parku handlowego w Miejscu Piastowym k. Krosna. W ciągu kilku miesięcy rozpocznie się budowa Galerii Aviator w Mielcu – pozwolenie na budowę już wydano. Spółka wystąpiła również o pozwolenie na budowę makroregionalnego centrum handlowego w Olsztynie. Prowadzone są też intensywne prace przygotowawcze na projektach w Wejherowie, Kołobrzegu, Terespolu.

Środki na realizację planów będą pochodzić m.in. ze sprzedaży obiektów znajdujących się obecnie w portfolio dewelopera. – Jesteśmy optymistyczni, jeśli chodzi o sfinalizowanie sprzedaży części z naszych aktywów. Możliwe, że dojdzie do niej jeszcze w tym roku – mówi Jan Mroczka.