Rak pęcherza moczowego – nowotwór zapomniany?

Rak pęcherza moczowego – późno wykrywany, źle rokujący i trudny w leczeniu. Choroba, na którą wciąż umiera w Polsce 50 procent zdiagnozowanych pacjentów. Dramatyczną sytuację osób chorych i sposoby na jej polepszenie przedstawia raport „Rak pęcherza moczowego w Polsce – nowotwór zapomniany”, przygotowany przez Fundację Wygrajmy Zdrowie.

Rak pęcherza moczowego jest piątym pod względem częstości rozpoznawania nowotworem złośliwym u mężczyzn i czternastym u kobiet – dotyka rocznie ponad 6000 osób. Każdego dnia taką diagnozę słyszy 16 Polaków. W większości przypadków pacjenci dowiadują się o chorobie, gdy jest już w stadium zaawansowanym, co wiąże się często z całkowitym usunięciem pęcherza. Drastycznie obniża to jakość życia chorych, a aż 50 procent z nich umiera.

Zbigniew Pazdyka został prawidłowo zdiagnozowany dopiero po 2 latach. „Przez okres 2 lat chodziłem od jednego specjalisty do drugiego z problemem bólu przy oddawaniu moczu. Zdiagnozowano u mnie na początku zapalenie pęcherza, jednak ból powracał co parę miesięcy. Kolejne badania wykazały, że mam guza złośliwego. Niestety było już za późno, trzeba było usunąć cały pęcherz” – wspomina.

Jedną z przyczyn trudnej sytuacji osób chorych jest fakt, że o tej chorobie nie mówi się w Polsce wiele. W naszym przekonaniu rak pęcherza moczowego pozostaje nowotworem zapomnianym, a obecna sytuacja chorych wymaga determinacji całego środowiska – organizacji pacjentów, ekspertów, mediów, by zmienić aktualne, zatrważające statystyki – tłumaczy Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Świadomość na temat objawów raka pęcherza musi wzrosnąć

Edukacja w zakresie profilaktyki raka pęcherza moczowego obejmuje kilka żelaznych zasad, o których zawsze należy pamiętać: niepalenie tytoniu, unikanie nadwagi i otyłości, kontrolowanie i utrzymywanie prawidłowej wagi, właściwa dieta, aktywność fizyczna. Czynnikiem ryzyka jest także długotrwałe narażenie zawodowe na substancje chemiczne.

„Kluczowa jest świadomość na temat objawów raka pęcherza moczowego – krwiomocz, często wiązany ze stanem zapalnym pęcherza moczowego, może mieć znacznie poważniejsze podłoże. Nawracający lub przewlekły krwiomocz jest wskazaniem do wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub urologa i rozpoczęcia odpowiedniej diagnostyki w kierunku nowotworu pęcherza moczowego” – przekonuje dr hab. Anna Kołodziej z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Szybka ścieżka onkologiczna dla pacjentów z rakiem pęcherza

W opinii Fundacji Wygrajmy Zdrowie, zmiany związane z wprowadzeniem pakietu onkologicznego są szansą także dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego. Budzą się jednak wątpliwości, czy uda się wprowadzić w życie założenia pakietu. Głównym zagrożeniem dla prawidłowej realizacji założeń szybkiej ścieżki oraz pakietu onkologicznego w przypadku pacjentów uroonkologicznych są zaniżone wyceny zabiegów diagnostycznych, niskie kontrakty oddziałów urologicznych oraz przeniesienie procedur diagnostycznych do poradni urologicznych niewyposażonych we właściwy sprzęt.

 „W najbliższych latach znacznie zmniejszy się liczba badań diagnostycznych nowotworów układu moczowo-płciowego wykonywanych w szpitalach, zwiększą się zaś kolejki w poradniach. Obawiamy się, że ze względu na niekorzystne zmiany, znacznie opóźnią się rozpoznania nowotworu złośliwego pęcherza moczowego, jeśli nie zadziała prawidłowo bezkolejkowy pakiet onkologiczny” – twierdzi Profesor Marek Sosnowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii.

Fundacja Wygrajmy Zdrowie wspólnie z ekspertami Polskiego Towarzystwa Urologicznego  przygotowała Raport „Rak pęcherza moczowego w Polsce – nowotwór zapomniany”. Celem Raportu jest określenie szans, zagrożeń i sposobów rozwiązania istniejących problemów osób z rakiem pęcherza moczowego. Raport zostanie ogłoszony podczas konferencji „Rak pęcherza moczowego – nowotwór zapomniany?”, która odbędzie się 25 listopada 2014 roku o godzinie 11 w Villi Foksal przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.