Raiffeisen Polbank zastosuje ujemną stawkę referencyjną dla kredytów w CHF

Raiffeisen Polbank, uwzględniając interesy kredytobiorców, którzy posiadają zobowiązania we franku szwajcarskim, zdecydował o zastosowaniu ujemnej wartości stawki referencyjnej LIBOR. Oznacza to, że nie będą miały zastosowania postanowienia umowne, dające bankowi prawo do stosowania wartości 0,00% w przypadku ujemnej stopy referencyjnej.

 

Dzięki tej decyzji kredytobiorcy w mniejszym stopniu odczują konsekwencje niedawnej decyzji banku centralnego Szwajcarii, który przestał bronić określonego wcześniej kursu franka w stosunku euro, co doprowadziło do znaczącej aprecjacji szwajcarskiej waluty, w tym również wobec złotego. Osłabienie złotego w relacji do franka, powodujące wzrost comiesięcznych rat kredytu hipotecznego, zostanie w części zrekompensowane niższym oprocentowaniem. Z uwagi na to, że sytuacja na rynku walutowym jest wciąż niestabilna i pragnąc kredytobiorcom ułatwić regulowanie zobowiązań w tym okresie, będziemy udostępniali im również pakiet dodatkowych rozwiązań” – podkreślił Maciej Bardan, Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

 

Bank informuje, że nie zamierza wymagać dodatkowych zabezpieczeń dla kredytów indeksowanych w CHF, pomimo wzrostu poziomu zadłużenia wyrażonego w PLN w stosunku do wartości zabezpieczenia.