QlikView dla Schneider Electric – zaiskrzyło od razu

Platforma Business Discovery QlikView została wdrożona w polskim oddziale spółki Schneider Electric, pozwalając użytkownikom na skrócenie czasu raportowania z dni do godzin.  

 

Schneider Electric zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie energetyki i infrastruktury, procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków i centrów przetwarzania danych, a także posiada silną pozycję i bogatą ofertę dla budownictwa mieszkaniowego. Schneider Electric oferuje swoim klientom w ponad 100 krajach  zintegrowane rozwiązania w wielu różnorodnych segmentach rynku.

 

Głównym problemem, z jakim dotychczas borykali się pracownicy firmy był czasochłonny proces wydobywania danych z różnych źródeł i konieczność ich odpowiedniego obrobienia. Firma korzystała z arkuszy platformy Lotus Notes, SAP, plików Excel, a także generowała statystki z serwera WWW. Dane były nieuporządkowane, a czas potrzebny do ich selekcji i wykonania niezbędnych zestawień wymagał czasu, często liczonego w dniach.

 

W momencie kiedy cztery lata temu objąłem stanowisko, okazało się, że raportowanie w pewnych obszarach trwa zbyt długo. Czas poświęcano głównie na zdobywanie informacji związanych z wydajnością poszczególnych działów. Każdego miesiąca musieliśmy generować nowe raporty. QlikView dał mi cztery dodatkowe dni w miesiącu. Ktokolwiek myśli o systemie do raportowania w dużej firmie, powinien rozważyć QlikView” – Arkadiusz Kowalczyk, Dyrektor IT w firmie Schneider Electric.

 

W firmie potrzebowano czegoś w rodzaju nakładki na już wykorzystywane źródła danych, bez konieczności zmieniania całego sytemu ERP. Na wybór rozwiązania wpłynął również aspekt finansowy – bezpłatna wersja personalna QlikView pozwoliła bezkosztowo rozpocząć pierwsze testy. Wkrótce zdecydowano się na kilkudniowy projekt pilotażowy Seeing is Believing, w ramach którego skupiono się na rozwiązaniach dla działu IT, które w niezmienionej postaci funkcjonują do dnia dzisiejszego. W ciągu 3 dni powstało kilka aplikacji, które prezentowały kluczowe wskaźniki pracy działu HelpDesk dla kilkunastu krajów europejskich. Projekt pilotażowy prowadzony był przez konsultantów z Hogart Business Intelligence. Szybko okazało się, że beneficjentem wprowadzonego rozwiązania są nie tylko pracownicy polskiego oddziału firmy, lecz także cały region Europy Środkowowschodniej, z uwagi na współdzieloną bazę danych.

 

 

Projekt Seeing is Believing to możliwość rozpoczęcia wdrożenia, bez konieczności kupowania licencji, przy czym pierwszy milestone projektowy osiągamy zaledwie po 3 dniach pracy jednego konsultanta. To najlepsza okazja do zweryfikowania przydatności QlikView w danej organizacji. W przypadku Schneider Electric, sukces projektu SIB w obszarze HelpDesk, pozwolił na szybkie rozszerzanie wdrożenia QlikView na kolejne obszary biznesowe – w dużej mierze bez zewnętrznego wsparcia dostawcy – mówi Przemysław Żukowski, Account Manager w Hogart Business Intelligence.

 

W czerwcu 2012 QlikView zostało wdrożone w Centrum Finansowych Usług Wspólnych – Finance Shared Services Schneider EMEA FiSS. Dzięki wcześniejszym szkoleniom przeprowadzonym przez konsultantów z firmy Hogart, Schneider Electric FiSS własnymi zasobami wdrożył aplikacje do monitoringu kluczowych KPI. Z końcem roku 2012 kolejne licencje zostały zakupione dla działu sprzedaży. Aktualnie z polskiego serwera QlikView obsługiwanych jest ponad 500 użytkowników w Polsce, Czechach i Szwajcarii.

 

„Wdrożenie w Schneider Electric pokazuje jakie rzeczywiste możliwości daje QlikView. Oszczędność czasu i umożliwienie analizy danych pracownikom, którzy na co dzień tego potrzebują, to nie jedyne wymierne korzyści.” – powiedział Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy Wschodniej, Grecji i Izraela w QlikTech. – „Mierzalne korzyści biznesowe najlepiej odzwierciedla rozszerzenie działania platformy na inne kraje. Oznacza to nie tylko efektywność finansową, ale również intuicyjność i elastyczność naszego rozwiązania.”

 

Schneider Electric już planuje kolejne kroki. Przede wszystkim zamierza udostępnić QlikView na urządzeniach mobilnych swoich pracowników. Powstają też nowe, niestandardowe pomysły na wykorzystanie platformy.