Pytania o Rosję pytaniami o przyszłość Europy

Prezydent RP Bronisław Komorowski gościem honorowym Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku

Białystok/Katowice, 19 września – „Należy inwestować w to, co może zmieniać Rosję” – mówił Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas sesji inaugurującej drugi dzień Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Od tego jaką ścieżką będzie podążać Rosja, będzie zależała stabilność w Europie, a co za tym idzie i przyszłości Polski i perspektywy województw ściany wschodniej – to jeden z wniosków z dzisiejszych debat.

Cieszę się, że mogę uczestniczyć w wydarzeniu będącym kontynuacją myśli i wysiłków Europejskiego Kongresu Gospodarczego, gdzie rozmawia się o perspektywach regionów uprzemysłowionych. Tu i teraz, w Białymstoku, mogę uczestniczyć w debacie i wysłuchać opinii o tym, co jest elementem wielkiej, mądrej, ale niełatwej zmiany zachodzącej
w Polsce od 25 lat, a co dotyczy także jej wschodniej części. Wciąż mamy tu wiele obaw… Jaka będzie w kontekście procesów modernizacyjnych przyszłość Ściany Wschodniej, jakie szanse ma przed sobą ta część naszego kraju – specyficzna ze względu na wspólny typ problemów – mówił na Wschodnim Kongresie Gospodarczym
w Białymstoku Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Debaty na Wschodnim Kongresie Gospodarczym odbywają się w cieniu trwającego za wschodnią granicą konfliktu. Stąd często podało pytanie o przyszłość Rosji i Ukrainy, receptę na stabilizację regionu. Najpełniej jednak ten temat zaistniał podczas sesji inaugurującej drugi dzień kongresu „Unia Europejska – nowe rozdanie, nowe problemy. UE a kraje Europy Wschodniej”.

Odnosił się do tego również w swoim wystąpieniu Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Trzeba reagować na takie zjawiska, jak agresja na Ukrainę. Trzeba przeczekać ten trudny okres licząc, że Rosja wróci na drogę modernizacji, a nie odbudowy imperium – mówił Bronisław Komorowski.

Nie oznacza to jednak, że należy biernie czekać na zmianę kursu w Rosji. Można próbować przyspieszyć ten proces. – Jestem przekonany, że możliwy jest ciągle sukces Ukrainy w drodze do budowy rzeczywistości wewnętrznej, w oparciu o wzorce zachodnie
i wiązanie się ze światem zachodnim w wymiarze politycznym i gospodarczym. To będzie klucz do Rosji. Sukces prozachodniego kursu Ukrainy będzie gigantycznym źródłem wpływu i zachęty, przykładu dla społeczeństwa rosyjskiego – mówił prezydent, przypominając, że sukces 25 lat polskiej transformacji był wzorem dla Ukrainy i stał się impulsem do przyjęcia przez ten kraj prozachodniego kursu.

Były ambasador RP w Rosji (a wcześniej jeszcze w ZSRR) Stanisław Ciosek apelował
o modernizację Rosji. – Nie znajdziemy rozstrzygnięcia dla Ukrainy, jeśli nie będzie rozstrzygnięcia dla całego wschodu kontynentu. Rosję trzeba zmodernizować od fundamentów – mówił. – Zachód powinien wystąpić z ofertą paktu modernizacyjnego dla Rosji. Gdyby część z tego, co wydano na ratowanie banków, przeznaczono na taki program modernizacyjny dla Rosji, to miało by to szanse powodzenia – stwierdził ambasador, dodając jednak, że ten pomysł jest teraz niemal niemożliwy do zrealizowania. – Teraz jest najgorszy czas na zgłaszanie tego typu propozycji, bo agresja trwa – przyznał Ciosek.

– Warto budować plan modernizacji Rosji i pokazywać jej tę perspektywę. Od tego jak Rosja będzie się rozwijała – czy będzie szła w kierunku modernizacji, czy odbudowy tendencji imperialnych zależy bezpieczeństwo. Warto inwestować w to, co może Rosję zmieniać – przyznawał prezydent, podkreślał jednak, że nie może to oznaczać zgody na agresję. – Dziś takie działania byłyby przez Rosję odebrane jako objaw słabości świata zachodniego – stwierdził prezydent, dodając, że to jedynie wzmogłoby imperialne apetyty Rosji.

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący PE w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, zwrócił uwagę, że konflikt za wschodnią granicą Unii jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim musi zmierzyć się Unia Europejska, ale nie jedynym. Aby podjąć skuteczne działania wobec tego konfliktu, UE najpierw musi uporządkować swoje sprawy wewnętrzne. Jego zdaniem nowe władze UE będą się musiały uporać z trzema kluczowymi problemami – stworzeniem rzeczywistego wspólnego rynku, zwiększeniem innowacyjności europejskiej gospodarki i obniżeniem cen energii.

Polityka zagraniczna jest tak dobra, jak silna jest polityka wewnętrzna – podkreślił były przewodniczący parlamentu Europejskiego. – UE musi stawić czoła takim zagrożeniom jak niestabilna sytuacja polityczna w Europie Wschodniej. Z drugiej strony UE musi mieć też mocną pozycję negocjacyjną w toczących się rozmowach z USA na temat umowy
o wolnym handlu
– dodał Jerzy Buzek.

***

Ideą Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku jest prezentacja potencjału ekonomicznego województw Polski Wschodniej, a także przedstawienie wschodnich regionów jako cennych pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Podczas dwudniowej debaty w Białymstoku podjęte zostały zagadnienia ważne
z perspektywy zarówno polskiej jak i europejskiej gospodarki, które dotychczas pozostawały poza głównym nurtem dyskusji. Wydarzeniem towarzyszącym było wręczenie nagród laureatom konkursu TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku – debata o relacjach gospodarczych
i handlowych między Unią Europejską i wschodem Europy to naturalna kontynuacja
i dopełnienie tematyki dotychczasowych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach. Organizatorem obu konferencji biznesowych jest Grupa PTWP.

###

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC]w Białymstoku to dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski
i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej
w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym www.wschodnikongres.eu/pl/.

Facebook: https://www.facebook.com/WschodniKongresGospodarczy

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl