Przejęcie biznesu serwerów x86 w IBM przez Lenovo już blisko

Silniejsza pozycja Lenovo na rynku globalnym jako lidera w dywersyfikacji technologicznej, szybsze tempo wzrostu firmy oraz bardziej efektywne wdrażanie strategii cloud.

Research Triangle Park, Karolina Północna oraz Armonk, Nowy Jork – 29 września 2014 – Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) oraz IBM (NYSE: IBM) ogłosiły dziś, że wszystkie formalne warunki przejęcia biznesu serwerów x86 w IBM przez Lenovo zostały spełnione, a obie strony oczekują zamknięcia transakcji 1 października 2014 roku. Dzięki transakcji, Lenovo stanie się trzecim największym graczem, inwestując na rynku globalnym serwerów x86 wartym 42,3 miliardów dolarów.

Lenovo dokonuje przejęcia biznesu obejmującego serwery blade System x, BladeCenter oraz Flex System, zintegrowane systemy Flex oparte na serwerach x86, serwery NeXtScale oraz iDataPlex a także odpowiadające im oprogramowanie, produkty blade networking i usługi utrzymywania (maintenance). IBM zachowa kontrolę na sprzedażą serwerów mainframe System Z, Power Systems, Storage Systems, Power-based Flex oraz PureApplication i PureData.

“Dzięki przejęciu biznesu serwerów x86, Lenovo rozszerzy swoją ofertę o produkty wykraczające poza to, co oferujemy w dziedzinie sprzętu i urządzeń, dzięki czemu staniemy się trzecią potęgą na globalnym rynku serwerów,” mówi Yang Yuanqing, chairman i CEO w Lenovo. “Obecnie naszymi priorytetami staje się zapewnienie płynnej, niezakłóconej integracji i transformacji, która nie zmieni podejścia klientów. Jestem przekonany, że połączenie globalnego zasięgu działania, efektywności i doskonałości operacyjnej Lenovo z legendarną innowacyjnością i jakością zarówno produktów jak i usług IBM sprawi, że uzyskamy przewagę konkurencyjną, która umożliwi nam na intensyfikację zysków i przeobrażenie Lenovo w globalnego lidera na rynku.”

Zawarta umowa przejęcia wynika ze stałej, ścisłej współpracy, która zaczęła się w roku 2005, kiedy Lenovo przejęło biznes komputerów PC z IBM, włączywszy w to linię komputerów osobistych ThinkPad. Nadchodzące przejęcie Motorola Mobility od Google sprawi, że firma stanie się trzecim na świecie producentem smartfonów i umocni jej pozycję trzeciego na świecie producenta wszystkich urządzeń typu smart, włączywszy w to PC, tablety i smartfony.

“Przejęcie stanowi przejaw pewności, której nabraliśmy dzięki konsekwentnie realizowanej wizji odpowiedzialnego inwestora globalnego oraz dostawcy bezpiecznych i niezawodnych technologii,” twierdzi Gerry Smith, executive vice-president w Lenovo Group oraz president w Enterprise Business Group i Americas Group. “Lenovo wiąże wielkie nadzieje z sytuacją na rynku, na którym działa. Z czasem mamy zamiar konkurować w każdym sektorze, korzystając z korzyści skali produkcji i naszej doskonałości operacyjnej tak, by powtórzyć sukces, który osiągnęliśmy w sektorze PC.”

 

Zgodnie z informacją ze stycznia tego roku o przejęciu przez Lenovo biznesu serwerów x86 od IBM, obydwie firmy zawarły sojusz strategiczny zakładający udzielanie licencji OEM i odsprzedaż wybranych produktów z portfolio IBM zawierającego urządzenia pamięci masowej i oprogramowanie, włącznie z rodziną produktów pamięci Storwize, produktami opartymi o technologię Linear Tape Open (LTO), pamięci IBM Flash oraz elementy portfolio oprogramowania systemowego IBM, takie jak Smart Cloud, General Parallel File System oraz Platform Computing. Ten strategiczny sojusz oznacza, że Lenovo może obecnie oferować powyższe produkty, jako część bardziej wszechstronnych rozwiązań z sektora IT, dzięki czemu potrzeby klientów w zakresie centrów danych będą spełnione w znacznie szerszym zakresie.

 

Lenovo przejmuje biznes serwerów x86 od IBM „w stanie nienaruszonym” i jest zdecydowane podążać zgodnie z wytyczoną przez IBM „mapą drogową”, kontynuując pracę nad rozwiązaniami Flex i zintegrowanymi systemami PureFlex opartymi na serwerach x86, stawiając na innowacyjność tych produktów. Jak wspominano w poprzedniej informacji, IBM będzie nadal przez dłuższy czas świadczyć usługi utrzymywania (maintenance), teraz w imieniu Lenovo, tak, aby klienci mogli dalej cieszyć się wysoką jakością wykonywania tych usług przez cały okres transformacji. Globalny zespół biznesu serwerów x86 IBM zostanie zorganizowany pod kierownictwem Lenovo Enterprise Business Group. Gerry Smith potwierdził, że Adalio Sanchez, który zarządzał segmentem serwerów x86 w IBM, będzie nadal pełnił swoje obowiązki w Lenovo jako senior vice president w Enterprise Systems.

 

Wartość przejęcia wycenia się na 2,3 miliarda dolarów, z których około 2 miliardy zostaną zapłacone w gotówce i równowartości akcji Lenovo. Transakcja spełniła wszelkie wymagania formalne i zwyczajowe związane z przejęciami, włącznie ze zgodą CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States), Komisji Europejskiej i chińskiego ministerstwa handlu. Już po raz czwarty Lenovo uzyskuje zgodę CFIUS na przejęcie firmy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.