Jak prowadzić niemiecki biznes po polsku?

Niemieccy inwestorzy w Polsce poszukują odpowiedzi na wiele pytań, m.in. związanych z różnicami w systemach opodatkowania w Polsce i kraju pochodzenia. Zagadnienia, z którymi zmagają się przedsiębiorcy w naszym kraju, w wielu przypadkach są pochodną praktyki rodzimych organów podatkowych, a także specyfiki inwestycji lokowanych w Polsce. Jak wynika z naszego doświadczenia, szereg tego typu problemów dotyka między innymi niemieckich inwestorów.

W naszej praktyce widzimy, że w ostatnim czasie dla niemieckojęzycznych klientów istotnego znaczenia nabrały następujące kwestie, które zostaną omówione w trakcie webcastu:

  • Kontrole w zakresie cen transferowych niemieckich organów podatkowych i konsekwencje z polskiej perspektywy podatkowej.
  • Zmiany zasad prowadzenia działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych obowiązujące od lipca 2014 oraz planowane na najbliższe miesiące.
  • Praktyczne problemy związane ze stosowaniem kart paliwowych na terytorium Polski.

Webcast dla niemieckich inwestorów w Polsce poprowadzą eksperci Deloitte:

  • Rafał Sadowski – Partner w dziale Doradztwa Podatkowego
  • Leszek Patrzek – Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego
  • Agnieszka Ksycka  – Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego.