Procenty przyjazne rolnikom

Credit Agricole proponuje do 4 proc. na dwunastomiesięcznej lokacie dynamicznej. Klientom gwarantuje możliwość wycofania środków bez utraty odsetek i stałe oprocentowanie lokaty. Z promocji skorzystają ci rolnicy, którzy otrzymali za rok 2014 dopłaty bezpośrednie, ONW oraz płatności rolno-środowiskowe.

 

Banki oferują różne rodzaje depozytów, które różnią się od siebie sposobem naliczania oprocentowania czy konsekwencjami związanymi z zerwaniem lokaty. Credit Agricole proponuje rolnikom dwunastomiesięczne lokaty dynamiczne – AGRO lokaty pod dopłaty. Ich oprocentowanie wzrasta w czasie trwania depozytu. Dodatkowo oprocentowanie rzeczywiste jest równe oprocentowaniu z ostatniego miesiąca trwania lokaty. Oznacza to, że jeśli klient utrzyma depozyt przez 12 miesięcy, to otrzyma za cały rok najwyższą stawkę oprocentowania, tj. 4 proc., a np. w przypadku 11 miesięcy – 3,5 proc. Ten rodzaj lokaty jest korzystniejszy w stosunku do tzw. lokat progresywnych, których oprocentowanie wzrasta w kolejnych miesiącach, ale naliczane już jest tylko za dany miesiąc, a nie za cały okres utrzymania depozytu. Jednocześnie lokaty dynamiczne pozwalają na wcześniejszą wypłatę środków bez utraty odsetek, co jest niemożliwe w przypadku lokaty terminowej.

 

Znamy specyfikę pracy rolników, szczególnie sezonowość ich wydatków. Wiemy, że potrzebują stałego dostępu do swoich środków. AGRO lokaty pod dopłaty w Credit Agricole to jeden z niewielu takich produktów na rynku, jednocześnie z tak wysokim oprocentowaniem. Pozwala on  klientom rozwiązać depozyt w dowolnym momencie, bez utraty odsetek oraz poniesienia jakichkolwiek kosztów – mówi Robert Duda, dyrektor departamentu Klientów Agrobiznesowych w banku Credit Agricole.

 

Credit Agricole gwarantuje stałe oprocentowanie, w wysokości od 1,5 do 4 proc. w zależności od okresu utrzymania depozytu, tj. od 1 do 12 miesięcy. Rolnicy mogą założyć dowolną liczbę lokat w łącznej kwocie nie przekraczającej wysokości otrzymanych dopłat za rok 2014 i nie więcej niż  200 tys. zł. Bank wymaga udokumentowania dopłat i jednocześnie akceptuje środki, które  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przelała rolnikom na konta w innych bankach. Promocja trwa do 31 marca 2015 roku i skorzystają z niej klienci, którzy mają lub otworzą konto AGRICOLE  lub jeden z pakietów Konta Biznes w banku Credit Agricole.

 

Wiosną 2014 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 1,353 mln rolników. ARiMR ma na realizację tegorocznych dopłat bezpośrednich czas do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł.*

 

Agencja ma na realizację tegorocznych dopłat bezpośrednich czas do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł.

*WWW.arimr.gvo.pl