O prawach konsumentów z komisarz UE

Jak zapewnić, by przepisy chroniące słabszych uczestników rynku były jak najlepiej egzekwowane i ułatwić przedsiębiorcom dostosowanie się do nowego prawa? O tym rozmawiały Martine Reicherts, komisarz UE do spraw polityki konsumenckiej oraz Dorota Karczewska, Wiceprezes UOKiK podczas dzisiejszej wizyty komisarz w UOKiK.

25 grudnia br. wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta wdrażająca do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. Już 21 października Urząd rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną poświęconą nowym przepisom. -Sensem nowych przepisów jest zapewnienie konsumentom praw, na które zasługują i otwarcie globalnego rynku dla przedsiębiorców. Szczególnie istotne są działania  edukacyjne skierowane do wszystkich uczestników rynku  – powiedziała Martine Reicherts, komisarz ds. polityki konsumenckiej w UE podczas dzisiejszego spotkania z Dorotą Karczewską, Wiceprezes UOKiK. Europę czeka konkurencja na globalnym rynku. Musimy stanąć do niej wspólnie  dodała.

Komisarz zgodziła się z Wiceprezes, że działania edukacyjne powinny być w pierwszej kolejności skierowane do przedsiębiorców – głównie tych działających w sektorze MSP, zwłaszcza w branży e-commerce. – Wierzę, że nasze inicjatywy na rzecz skutecznego egzekwowania prawa, zapewnienia konsumentom możliwości efektywnego dochodzenia ich praw i dostosowania przepisów do zmian zachodzących w społeczeństwie będą odpowiednio uzupełniać działania Komisji Europejskiej i przyczynią się do lepszej ochrony konsumentów – powiedziała Wiceprezes Urzędu Dorota Karczewska.

Martine Reicherts od 16 lipca jest Komisarzem Europejskim ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa (do zakończenia kadencji Komisji Europejskiej José Barroso).