Pracuj.pl o (nie)przyznawaniu podwyżek

Jak wynika z raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu”, najczęstszym argumentem jaki podają pracodawcy, odmawiając podwyżki, jest trudna sytuacja finansowa firmy. Dla większości aktywnych zawodowo Polaków podwyżka jest motywatorem do dalszej i bardziej efektywnej pracy. Odmowa przyznania podwyżki jest zaś dla części pracowników powodem do rozpoczęcia poszukiwań nowego miejsca pracy.

Podwyżka jest jak mocna kawa – pobudza do działania

Jak pokazują wyniki raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu”, aż 70% spośród pracujących Polaków deklaruje, że podwyżka przyznana przez szefa doskonale motywuje i dodaje dodatkowej energii do działania. 31% badanych przyznało także, że otrzymanie wyższego wynagrodzenia zachęca ich do realizacji kolejnych projektów. Jednym z argumentów, który może szczególnie przemówić do pracodawców jest fakt, że aż 26% pracowników deklaruje, iż otrzymanie podwyżki sprawia, że chcą zostać w firmie na dłużej. Z drugiej strony, 16% pracujących Polaków przyznaje, że ich stosunek do pracy po podwyżce nie ulega zmianie, a pieniądze, które otrzymali, po prostu się im należą.

Jak otrzymam podwyżkę to… odłożę ją na konto

Otrzymując podwyżkę, najczęściej (23%) odkładamy ją na konto oszczędnościowe – wynika z raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu”. Co ciekawe, najwięcej osób, które zadeklarowało taką postawę, znajdowało się w przedziale wiekowym 18-29, a najmniej 40-49. Jak widać, młodym ludziom wchodzącym dopiero na rynek pracy zależy na tym, aby gromadzić oszczędności.

Kolejnym, najpopularniejszym celem, na jaki przeznaczamy dodatkowe fundusze są dzieci – aż 20% poświęciłoby dla nich własną podwyżkę. 15% pracujących Polaków zainwestowałoby w doszkalanie a zkolei 14% postawiłoby na własną rozrywkę, decydując się na wycieczkę marzeń.

Rozzłoszczeni czy pokorni – jacy jesteśmy, gdy nie otrzymujemy podwyżki?

Wśród tych z pracowników, którym zdarzyło się usłyszeć odmowę w sprawie podwyżki, 17% zadeklarowało, że było to motywacją do wzmożonej i bardziej efektywnej pracy. Dla 13% badanych odrzucenie wniosku o podwyżkę przez szefa było bodźcem do rozpoczęcia poszukiwań nowej pracy. Jak widać, wzrost wynagrodzeń jest ważnym czynnikiem decydującym o pozostaniu w dotychczasowym miejscu pracy. Tyle samo ankietowanych przyznało również, że brak zgody szefa na podwyżkę był powodem do zwrócenia się z tą samą prośbą do innych osób w organizacji, często do działów HR bądź przełożonych ich szefa.

11% z pracujących Polaków zadeklarowało z kolei przyjęcie biernej postawy i brak jakichkolwiek działań w związku z odmową zwiększenia wynagrodzenia. Tylko 2% przyznało, że w takiej sytuacji podjęło radykalny krok w postaci złożenia wypowiedzenia z pracy.

„Trudna sytuacja finansowa firmy” – brzmi znajomo?

Jak pokazują wyniki raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu”, najczęstszym argumentem, jaki podaje przełożony, argumentując brak możliwości przyznania podwyżki, jest trudna sytuacja finansowa firmy (56%). Aż 16% pracodawców zrzuca winę na zarząd bądź swojego przełożonego, od których zależy decyzja o zwiększeniu wynagrodzenia. 11% ankietowanych usłyszało z kolei, że do rozmowy o podwyżkę mogą wrócić dopiero podczas oceny rocznej. 6% pracodawców uzależnia podwyżkę od awansu, bez którego jej otrzymanie nie jest możliwe. Kolejne 7% omawia plan, który pracownik musi zrealizować, aby otrzymać podwyżkę.

Dobrym pretekstem do rozpoczęcia rozmowy o podwyżce jest wiedza na temat wysokości zarobków w podobnej branży i na zbliżonym stanowisku. Dlatego Pracuj.pl stworzył narzędzie, które ułatwia rozmowę z przełożonym o wynagrodzeniu. Serwis zarobki.pracuj.pl umożliwia sprawdzenie, czy nasza pensja jest odpowiednia do naszego doświadczenia i stanowiska.

Raport Pracuj.pl: „Podwyżka bez tabu” został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Pracuj.pl w dniach 10-15 września 2014 r. na reprezentatywnej grupie pracujących Polaków (n=1000) oraz uzupełniony o dane z serwisu zarobki.pracuj.pl