Pracodawcy RP o propozycjach MF dotyczących ustawy o podatku akcyzowym

– Przedstawione przez Ministerstwo Finansów propozycje dotyczące zmiany ustawy o podatku akcyzowym należy w większości ocenić pozytywnie – mówi ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy Mariusz Korzeb. O propozycjach zmian dyskutowano podczas posiedzenia Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Propozycje Ministerstwa Finansów mogą w realny sposób przyczynić się do usprawnienia procedur podatkowych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw, których działalność związana jest z obrotem towarami objętymi akcyzą. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre propozycje resortu wymagają doprecyzowania, gdyż w obecnej formie budzą wątpliwości interpretacyjne, a w rezultacie mogą spowodować odwrotny skutek i w rzeczywistości zaszkodzić przedsiębiorcom.

Przypomnijmy, że celem projektu jest ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi tu o uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, a także wprowadzenie regulacji doprecyzowujących obowiązujące przepisy oraz dostosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym do regulacji określonych ustaw. W założeniu nowelizacja ma również udoskonalić obowiązujące prawo i ułatwić stosowanie go przez ich adresatów.

Posiedzenie Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. polityki gospodarczej i rynku pracy odbyło się w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej oraz organizacji pracodawców.

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, doradca podatkowy