Pracodawcy RP” Exposé Premier Ewy Kopacz można ocenić umiarkowanie pozytywnie

Pani Premier podkreśliła, że silna gospodarka stanowi ważny element bezpieczeństwa państwa. Przedstawione w wystąpieniu zapowiedzi działań – m.in. stworzenie nowej Ordynacji podatkowej, prawa działalności gospodarczej, kodeksu budowlanego, a także odbudowa szkolnictwa zawodowego, dalsze inwestycje w infrastrukturę transportową oraz, a może nawet przede wszystkim, sprzeciw wobec szkodliwej dla Polski nowej unijnej polityki klimatycznej – zasługują na poparcie. Plany Premier Kopacz są ambitne i w wielu przypadkach długofalowe, wykraczają poza okres pozostały do końca kadencji.

Cieszy zapowiedź twardej postawy wobec unijnej polityki klimatycznej, w sprawie której decyzje będą zapadać już w najbliższych tygodniach. Nie stać nas, przedsiębiorców ani obywateli, na realizację arbitralnie narzuconych Polsce celów klimatycznych. Domagamy się respektowania zapisów traktatowych o swobodzie kształtowania miksu energetycznego. Kluczowym jego elementem dla Polski jest – i pozostanie – węgiel. Zapowiedziana restrukturyzacja sektora oraz przywrócenie konkurencyjnych cen polskiego węgla wymagać będzie zdecydowanych działań i trzymamy Panią Premier za słowo, że nie wycofa się pod naporem górniczych związków zawodowych i nie będzie kupowała pokoju społecznego w sezonie wyborczym za pieniądze podatników.

W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy powinni spodziewać się projektów nowej Ordynacji podatkowej oraz prawa działalności gospodarczej. Liczymy na to, że zmiany będą głębokie, a przyświecać im będzie nadrzędny cel, o którym wspomniała Panu Premier – całe nasze prawo w obszarze wolności gospodarczej ma być tworzone z myślą o 99% uczciwych obywateli i przedsiębiorców, a nie o 1% cwaniaków. Domagamy się, by organy państwa – w szczególności aparat skarbowy – przestały stosować zasadę domniemania winy wobec przedsiębiorców. Dziś bowiem to na nich spoczywa ciężar dowodu i tłumaczenie, że nie są wielbłądami.

Pozytywnie oceniam zapowiedzi z zakresu polityki demograficznej. Dostrzegam tutaj podejście holistyczne, które odpowiada na liczne wyzwania, przed którymi stoimy. Dramatycznie niski poziom dzietności w połączeniu z coraz szybciej starzejącym się społeczeństwem to połączenie bardzo niebezpieczne dla rozwoju naszego kraju. Będziemy wspierać działania rządu w tym zakresie.

Pani Premier podkreśliła również wagę dialogu i odbudowy zaufania do instytucji publicznych. Za tymi słowami muszą pójść czyny, gdyż bez zaufania i dialogu pomyślność polskiej gospodarki jest zagrożona. Należy jak najszybciej doprowadzić do przywrócenia funkcjonowania trójstronnego dialogu społecznego, który nie działa już od 15 miesięcy. Propozycje w tym zakresie leżą na stole, teraz trzeba je tylko doszlifować i przyjąć. Ważne jest także to, by nowy rząd – a w ślad za nim także podlegli mu urzędnicy – był bardziej otwarty na przedsiębiorców. Czas skończyć z polityką budowania muru pomiędzy decydentami a biznesem.

Reasumując: Trzymamy za słowo, że Pani Premier weźmie pełną odpowiedzialność za nowy rząd i nie pozwoli swoim ministrom uciekać przed debatą. Będziemy pamiętali o słowach Premier Ewy Kopacz, że ona i jej ministrowie są gotowi na dyskusję i będą otwarci na krytykę. Dlatego też, przyjmując propozycję 100 dni życzliwej współpracy, obiecujemy jednocześnie, że będziemy surowym i sprawiedliwym recenzentem poczynań nowego rządu do końca trwania jego kadencji. Mam nadzieję, że rok, który pozostał do wyborów, będzie przez Platformę Obywatelską wykorzystany do odbudowy zaufania przedsiębiorców. Ważne jest to, by słowa przeszły w czyn.