Praca szuka człowieka?

Sytuacja na rynku pracy coraz bardziej skłania się w kierunku pracownika. Rośnie nie tylko liczba ofert, ale i stawki płac. Firmy częściej oferują dodatki pozapłacowe, również pracownikom na niższych stanowiskach. Chętniej też obniżają swoje wymagania, co ułatwia zdobycie zatrudnienia i daje szanse na jego otrzymanie osobom bez doświadczenia. Jak wskazują wyniki raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia[1], nowe miejsca pracy szykują pracodawcy w każdym regionie Polski. Najwyższa w skali całego kraju prognoza zatrudnienia na nadchodzący kwartał została odnotowana w regionie Centralnym[2]. Jednak i na pozostałych terenach kraju wyniki są dodatnie, wskazując na trend w kierunku zwiększania liczby miejsc pracy.

W ciągu kilku nadchodzących miesięcy liczba ofert pracy będzie wzrastać. Sprzyja temu obecna sytuacja gospodarcza, a także zapotrzebowanie na pracę, powiązane z okresem około bożonarodzeniowym, do którego część rekrutacji rusza już teraz. Wzmożone poszukiwania pracowników rozpoczną takie branże jak usługowa, produkcyjna oraz handlowa. Większej liczby ofert możemy spodziewać się również w transporcie, logistyce i komunikacji, a także centrach usług wspólnych. Jak wynika z raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, opublikowanego przez ManpowerGroup, firmę doradztwa personalnego, prognoza netto zatrudnienia na IV kwartał br. jest najwyższa w regionie Centralnym, w skład którego wchodzą województwa mazowieckie i łódzkie. Uzyskany wynik wynosi tu +11%, co oznacza poprawę sytuacji zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym, odpowiednio o 9 i o 7 punktów procentowych.2 Podobnie wysoki wynik odnotowano dla regionu Północno-Zachodniego. Również we wszystkich pozostałych terenach kraju prognozy zatrudnienia są dodatnie, wskazując na trend w kierunku zwiększania liczby miejsc pracy. Uzyskane w raporcie Barometr Manpower prognozy pokrywają się z obserwacjami konsultantów agencji zatrudnienia Manpower.

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q4 2015 r. Źródło: Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

 Prognozy zatrudnienia w regionach_Polska-Barometr Manpower

Poprawę na regionalnym rynku pracy obserwujemy już od dłuższego czasu, – komentuje Karolina Rząsa, Kierownik Regionalny w agencji zatrudnienia Manpower. – Tylko w chwili bieżącej mamy do zaoferowania około 1500 miejsc pracy u naszych klientów na terenie regionu Centralnego, a spodziewamy się, że ilość ta będzie wzrastać. Podobnie wygląda sytuacja w pozostałych regionach Polski. To rekrutacje do różnych branż i na różne stanowiska. Pośród nich pracę znajdą zatem pracownicy produkcji, magazynierzy, pakowacze, spedytorzy, kierowcy, przedstawiciele handlowi czy też pracownicy centrów usług wspólnych, a także wielu innych. Wzrost obserwujemy nie tylko w ilości dostępnych ofert, ale również w wynagrodzeniach, które uległy poprawie w porównaniu do adekwatnego okresu sprzed roku. Proponowane stawki, w zależności od stanowiska, wahają się w granicach od 11 zł do 15 zł  zł brutto za godzinę w przypadku stanowisk niższego szczebla i w granicach od 12 zł do 20 zł brutto za godzinę w przypadku stanowisk średniego szczebla, – dodaje Karolina Rząsa.

Z perspektywy kandydatów sytuacja staje się więc powoli coraz lepsza. Jednocześnie pracodawcy coraz bardziej odczuwają nasilający się niedobór talentów. Borykając się z narastającymi problemami w pozyskaniu pracowników, częściej są skłonni obniżać swoje dotychczasowe wymagania. Zwiększa to szansę na pracę również dla tych, którzy do niedawna mieli problem z jej znalezieniem z racji zbyt małego doświadczenia lub też zbyt długiego czasu przebywania na bezrobociu.

– Firmy mają coraz większe kłopoty w pozyskaniu kandydatów. Skłania je to do rewizji dotychczasowej polityki personalnej i sięgnięcia po niewykorzystywane metody działania, – analizuje sytuację Karolina Rząsa z Manpower. – Pracodawcy przychylniejszym okiem patrzą na osoby długotrwale bezrobotne oraz bez doświadczenia. Zmieniają także podejście do benefitów pozapłacowych. Jeszcze do niedawna były to dodatki przyznawane na stanowiskach specjalistycznych oraz wyższych. Obecnie oferuje się je również pracownikom niższego szczebla, a także tym zatrudnionym na zasadach umowy o pracę tymczasową. Jesteśmy więc świadkami ciekawej zmiany na rynku, bo dotyczącej mentalności pracodawców. Uświadamiają sobie, że pracownik jest cenną wartością. A im o niego będzie trudniej, tym bardziej będą skłonni w niego inwestować. Jesteśmy u początku tej drogi, ale wszystko wskazuje na to, że idziemy we właściwym kierunku. W aktualnej sytuacji rynkowej umiejętność pozyskania pracowników to często być albo nie być dla firmy na rynku, – dodaje przedstawiciel Manpower.


[1]    Wyniki raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia oraz więcej informacji na jego temat dostępne są na www.manpowergroup.pl.
[2]    Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).