Powstała katedra specjalizującą się w innowacyjnych systemach oświetlenia

Z inicjatywy Renault, PSA Peugeot Citroën, Valeo oraz Automotive Lighting Rear Lamps uczelnie ESTACA, Institut d’optique Graduate School (francuski instytut optyki) i Strate – École de Design (francuska szkoła wzornictwa) utworzyły wspólną katedrę specjalizującą się w innowacyjnych systemach oświetlenia wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej.

Przemysłowa Katedra Edukacji i Badań otrzymała budżet w wysokości 1960 mln euro na 3 lata.

Zadaniem katedry jest stworzenie we Francji międzynarodowego programu nauczania wyższego, przygotowującego do pracy w branży systemów oświetlenia wykorzystywanego w motoryzacji. Pierwszy rocznik słuchaczy rozpocznie naukę we wrześniu 2015 r., a ukończy ją we wrześniu 2016 r.

Założyciele katedry będą ubiegać się o zakwalifikowanie dyplomu jako Mastère Spécialisé de la Conférence des Grandes Écoles (tytuł przyznawany na zakończenie studiów podyplomowych przez francuską Konferencję Szkół Wyższych).

 

Systemy oświetlenia wykorzystywanego w samochodach, istotna wartość dodana i innowacje technologiczne

Pojawienie się najnowszych technologii oświetlenia, takich jak LED oraz nowych skomplikowanych automatycznych systemów oświetlenia sprawia, że w branży tej zachodzą zmiany będące okazją do zgłębienia nowych możliwości w zakresie innowacji, takich jak światło lasera, komunikacja z użyciem światła czy też nowe funkcje oświetlenia inteligentnego. W odpowiedzi na silną konkurencję międzynarodową katedra będzie kształciła kadry pracujące na każdym etapie łańcucha wartości: producentów samochodów, dostawców 1. i 2. stopnia, dostawców usług inżynieryjnych itd.

 

 

 

Cztery firmy z branży przemysłowej oraz trzy uczelnie o wzajemnie uzupełniających się kompetencjach zjednoczyły siły, aby stworzyć we Francji międzywydziałowy, międzynarodowy program nauczania wyższego stopnia, przygotowujący do pracy w branży systemów oświetlenia wbudowanego. Struktura nauczania jest oparta na badaniach. Wpisuje się też ona w działania platformy motoryzacyjnej PFA (Plateforme de la Filière Automobile), zmierzające ku rozwojowi przemysłu samochodowego.

 

Katedra ma stanowić pomost pomiędzy partnerami akademickimi a przemysłowymi we Francji, tak abyśmy mogli zapewnić profesjonalne, międzynarodowe kształcenie przez najlepszych ekspertów, doskonale dopasowane do potrzeb tej branży – wyjaśnia Jean-Paul Ravier, kierownik katedry. – Ma również pełnić funkcję katalizatora, przyspieszającego zaawansowane badania w dziedzinie systemów oświetlenia.

 

Pięć specjalizacji z zakresu systemów oświetlenia

§  Optyka-fotonika w oświetleniu – pod patronatem Institut d’Optique Graduate School

§  Systemy oświetlenia – pod patronatem ESTACA

§  Technologie transportu – pod patronatem ESTACA

§  Wzornictwo systemów oświetlenia – pod patronatem Strate – École de Design

§  Projekt systemu – pod patronatem ESTACA.

 

Dynamika ośrodka innowacji technologicznych w Saclay w środowisku międzynarodowym

Katedra, zlokalizowana w ośrodku innowacji technologicznych w Saclay, będzie działać w samym centrum strefy będącej motorem postępu, skupiającej silny i zróżnicowany potencjał naukowy oraz technologiczny. Kursy, seminaria i praktyki będą prowadzone w salach ESTACA, Institut d’Optique Graduate School oraz Strate – École de Design. Wspólne laboratorium badawcze będzie mieściło się w pomieszczeniach należących do Institut d’Optique Graduate School w Palaiseau.

Pierwszy rocznik studentów przemysłowej katedry edukacji i badań nad systemami oświetlenia ukończy naukę we wrześniu 2016 r.