Powązkowska „Łączka” uzyskała status kwatery wojennej

Kwatera Ł I Cmentarza Wojskowego na Powązkach została wpisana do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych przez wojewodę mazowieckiego. Jej teren jest w związku z tym prawnie chroniony. Miejsce ma docelowo zostać upamiętnione przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pomnikiem – mauzoleum.

 

Bliscy pochowanych w dwóch grobach rodzinnych na tym obszarze wykazały wielką wyrozumiałość i chęć współpracy wierząc, że powstanie mauzoleum upamiętniające wszystkie ofiary zbrodni komunistycznych pochowanych na „Łączce”. Chciałbym podziękować im za zgodę na przeniesienie grobów ich bliskich. Umożliwiło to zarejestrowanie terenu kwatery Ł I jako grobu wojennego – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Jeden z grobów został przeniesiony na sąsiednią kwaterę 27 października, podobnie będzie z drugim.

 

Do przygotowania wpisu niezbędne było opracowanie karty ewidencyjnej miejsca pamięci narodowej – dzięki danym uzyskanym z Instytut Pamięci Narodowej na podstawie prac poszukiwawczo-archeologicznych. Karta zawiera m.in. takie informacje, jak: liczba pochowanych (zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych, stan i powierzchnia obiektu, dane historyczne.

 

W województwie mazowieckim znajduje się ok. 1300 grobów i cmentarzy wojennych (cmentarze, kwatery, mogiły zbiorowe i indywidualne) – najwięcej w Polsce. Roczne nakłady z budżetu wojewody na ich utrzymanie wynoszą około 2,4 mln zł.