Posiedzenie Komitetu Turystyki OECD po raz pierwszy w Polsce

1-2 października 2014 na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się 94. posiedzenie Komitetu Turystyki OECD z udziałem 90 delegatów z 39 państw. Spotkanie po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, a uroczystego otwarcia Komitetu dokona Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki.
Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. W ramach organizacji funkcjonują tematyczne komitety, stałe grupy robocze i grupy eksperckie, które opracowują wytyczne, standardy i rekomendacje dla państw członkowskich.
Polska jest członkiem OECD od 1996 roku. Komitet Turystyki OECD jest jednym ze stałych komitetów funkcjonujących w OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). OECD jest wiodącą organizacją międzynarodową skupiającą 34 najbardziej rozwinięte państwa świata. Powołanie w ramach OECD specjalnego Komitetu podejmującego kwestie związane z turystyką pokazuje, iż największe potęgi gospodarcze świata dostrzegają i rozumieją znaczenie turystyki dla światowej ekonomii.
Członkowie OECD spotykający się w ramach Komitetu Turystyki podejmują dyskusje m.in. nad możliwościami wspierania rozwoju turystyki jako źródła wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wspierania rozwoju zrównoważonej turystyki, rozwoju przedsiębiorstw turystycznych czy gromadzenie danych statystycznych z zakresu turystyki.
Dyskusje w ramach Komitetu Turystyki OECD odbywają się dwa razy w roku w Paryżu, a udział w nich biorą wysocy urzędnicy administracji turystycznej państw członkowskich. Raz na kilka lat organizowane są sesje wyjazdowe na zaproszenie państwa członkowskiego. Poprzednia taka sesji odbyła się w 2012 roku w Korei.
Polska pierwszy raz gości delegatów Komitetu Turystyki OECD. W trakcie spotkania poruszane zostaną kwestie m.in. jakości zatrudnienia w turystyce, społeczno-ekonomicznych aspektów turystyki, strategii rozwoju turystyki czy zarządzania turystyką. Wydarzeniem towarzyszącym posiedzeniu komitetu jest Seminarium pt. Wpływ wielkich wydarzeń sportowych na turystykę, które odbędzie się 2 października, w trakcie którego uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie czy turystyka faktycznie odnosi korzyści dzięki organizacji wielkich wydarzeń sportowych oraz jakie są koszty organizacji takich wydarzeń z punktu widzenia turystyki? Poza pozytywnym efektem wizerunkowym organizacji posiedzenia, główną korzyścią spotkania będzie możliwość wymiany doświadczeń, poglądów oraz dobrych praktyk związanych z tematyką podejmowaną w trakcie posiedzenia.
Sesja otwierająca 94. posiedzenie Komitetu Turystyki OECD jest otwarta dla mediów (9.00-9.30). Przewidziano wystąpienia Andrzeja Biernata, Ministra Sportu i Turystyki, Sergio Arzeniego,

Miejsce: Sala Rzym, Centrum Konferencyjne Stadionu Narodowego (poziom + 2) wejście przez recepcję główną od Al. Zielenieckiej na poziomie -1
Czas: 1 października 2014, godz: 9:00 – 9:30.