Portrety Polskiej Medycy 2015

Lekarze, którzy wykonali nowatorską operację, dzięki którym pacjent z przerwanym rdzeniem kręgowym zaczął chodzić, a których wyczyn porównano do pierwszych kroków człowieka na księżycu, wybitne osoby i instytucje, które mają istotny i pozytywny wpływ na ochronę zdrowia w Polsce – znalazły się w gronie uhonorowanych tytułami Portrety Polskiej Medycyny 2015.

Wręczenie wyróżnień zwieńczyło pierwszy dzień XI edycji Forum Rynku Zdrowia, jednej z najbardziej opiniotwórczych debat o stanie oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia
w Polsce.

Laureatami Portretów Polskiej Medycyny 2015 zostali:

dr hab. Maciej Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Menedżer Rynku Zdrowia w kategorii placówek publicznych

Docent Maciej Kowalczyk od 2000 r. lat kieruje Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym
w Krakowie-Prokocimiu. Szpital słynie nie tylko z medycyny na najwyższym poziomie. Uwagę zwracają również liczne inwestycje, możliwe między innymi dzięki sprawnie pozyskiwanym źródłom pozabudżetowym. W 2011 roku szpital przeszedł gruntowną modernizację. Dyrektor Maciej Kowalczyk realizuje także liczne przedsięwzięcia pomagające nieuleczalnie chorym dzieciom, współpracując z wieloma organizacjami zajmującymi się działalnością charytatywną na rzecz najmłodszych pacjentów.

Beata Drzazga, prezes BetaMed w Katowicach – Menedżer Rynku Zdrowia
w kategorii placówek niepublicznych

BetaMed świadczy usługi pielęgniarskie w domu pacjenta w 70 oddziałach na terenie
11 województw. Firma stworzona i zarządzana przez prezes Beatę Drzazgę prowadzi też kompleks medyczno-usługowy Medical Active Care w Chorzowie, oferujący pobyty dzienne dla seniorów, pobyty stałe dla osób starszych i przewlekle chorych, a także świadczenia z zakresu rehabilitacji. Istotą działalności firmy BetaMed jest opieka nad osobami, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają systematycznych świadczeń pielęgniarskich bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.
W dobie starzejącego się społeczeństwa to szczególnie ważny aspekt działalności BetaMed.

prof. Włodzimierz Jarmundowicz, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu i dr Paweł Tabakow, Katedra i Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu – Portret Polskiej Medycyny w kategorii Lekarze Rynku Zdrowia.

Kierowany przez profesora Włodzimierza Jarmundowicza i doktora Pawła Tabakowa zespół dokonał rzeczy uważanej dotąd za niemożliwą. Pacjent z przeciętym rdzeniem kręgowym po nowatorskiej operacji przeprowadzonej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu zaczął chodzić z pomocą sprzętu ortopedycznego. Po raz pierwszy na świecie pacjentowi z takim urazem przeszczepiono glejowe komórki węchowe pobrane z mózgu, doprowadzając do częściowej regeneracji rdzenia kręgowego. Brytyjski profesor Geoffrey Raisman z University College w Londynie, który ponad 20 lat temu odkrył właściwości regeneracyjne komórek glejowych, na widok Dariusza Fidyki, pacjenta stawiającego pierwsze kroki, powiedział: „To robi większe wrażenie, niż człowiek chodzący po księżycu”.

Otwarcie Kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu – Wydarzenie Rynku Zdrowia 2015

Klinika Przylądek Nadziei we Wrocławiu powstała dzięki wspólnej inicjatywie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Zebranie środków na budowę kliniki to przykład skutecznego połączenia funduszy unijnych i Ministerstwa Zdrowia oraz społecznej ofiarności. Prof. Alicja Chybicka wraz
z Fundacją konsekwentnie i skutecznie zabiegała o przeniesienie klinki onkologii
i hematologii dziecięcej z ponad 100-letniej siedziby. Portret został przyznany za konsekwencję w dążeniu do celu i fundraising na wzorcowym poziomie.

Oddanie do użytku Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu – Wydarzenie Rynku Zdrowia

To pierwszy od wielu lat tzw. szpital marszałkowski, wybudowany i jednocześnie wyposażony od podstaw. Z zadania tego wywiązała się spółka celowa Nowy Szpital Wojewódzki, powołana przez dolnośląski samorząd. Wybudowanie i wyposażenie 550-łóżkowego szpitala – od wmurowania kamienia węgielnego do przyjęcia pierwszych pacjentów – trwało 5 lat. Szpital na wrocławskich Stabłowicach jest przykładem konsekwentnie realizowanej formy finansowania inwestycji szpitalnej, opartej na środkach własnych urzędu marszałkowskiego i kredycie zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Barbara i Jerzy Stuhrowie – wyróżnienie specjalne Osobowość Rynku Zdrowia

W 2011 roku lekarze zdiagnozowali u Jerzego Stuhra nowotwór. Świadkiem walki
o zdrowie i życie znakomitego aktora staje się cała Polska, gdyż pan Jerzy nie ukrywa choroby, wręcz oswaja z nią cały kraj. Udziela licznych wywiadów. Wielokrotnie podkreśla, jak ważne w walce z rakiem jest wsparcie psychologiczne. „Moją podporą była dla mnie moja żona, która natychmiast zdecydowała się „chorować” ze mną. Stanąłem do walki uzbrojony już w pomoc psychoonkologiczną” – powiedział Jerzy Stuhr w jednym
z wywiadów. Od wielu lat państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie aktywnie wspierają działalność Stowarzyszenia Unicorn, które w październiku 2014 r. uruchomiło w Krakowie stacjonarne Centrum Psychoonkologii. Placówka świadczy pomoc chorym na nowotwory. Można tam uzyskać nieodpłatnie m.in. wsparcie psychologiczne, porady onkologa, dietetyka i terapeutów z różnych dziedzin. Pan Jerzy Stuhr jest także ambasadorem kampanii: Nie ból się! – rak wolny od bólu.

Ludzie, którzy uratowali życie skrajnie wyziębionemu 2-letniemu Adasiowi – Liderzy Rynku Zdrowia – Podkomisarz Michał Godyń, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach oraz prof. Janusz Skalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

30 listopada 2014 roku 2-letniego Adasia odnalazł podkomisarz Michał Godyń, zastępca komendanta komisariatu w Krzeszowicach, udzielając dziecku pierwszej pomocy. Potem akcję przejęli ratownicy. Adaś trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie-Prokocimiu w stanie skrajnego wyziębienia. Lekarzom udało się podnieść temperaturę ciała chłopca z rekordowo niskiej 12,7 stopni Celsjusza do 36 stopni. Po prawie trzech miesiącach chłopiec opuścił szpital. To wielki sukces całego zespołu lekarzy kierowanego przez prof. Janusza Skalskiego, kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Adasia światowe media określiły mianem „pacjenta wszechczasów”. Dowiedziało się o nim około 4 mld ludzi.

Portrety Polskiej Medycyny stanowią coroczne podsumowanie wydarzeń w branży medycznej. Wyboru laureatów dokonało połączone Kolegium Redakcyjne zespołów dziennikarskich miesięcznika Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Gala wręczenia Portretów Polskiej Medycyny zwieńczyła pierwszy dzień XI Forum Rynku Zdrowia, jednej z najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych publicznych debat
o obecnym stanie oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce. Co roku w dyskusji uczestniczy ponad 1000 osób, przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska medycznego, wybitne postaci medycyny, menedżerowie placówek medycznych, przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej.