Pomoc osobom starszym? Tak, ale…

Fot. Promedica24

Czy polscy seniorzy mogą liczyć na wsparcie? A może pozostawiamy ich samym sobie? Aż 85% Polaków twierdzi, że pomaga osobom starszym. Z drugiej strony, wspieramy najczęściej wyłącznie seniorów z naszej rodziny i nawet wtedy ograniczamy się do sytuacji nagłych, zapominając o codziennej trosce. Taki obraz wyłania się z badania przeprowadzonego z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora przez IBRiS Homo Homini na zlecenie firmy Promedica24.   

 

Niewiele grup społecznych ma swoje święto kilka razy do roku. Seniorzy są pod tym względem grupą wyjątkową. 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Seniora, niecałe trzy tygodnie później  – 20 października – obchodzimy Europejski, a 14 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora. W ten sposób chcemy pokazać osobom starszym, naszym rodzicom i dziadkom, że są dla nas ważni, że ich doceniamy i chcemy otoczyć ich opieką. Czy jednak przekłada się to na rzeczywiste wsparcie i troskę? Firma Promedica24, lider na rynku opieki nad osobami starszymi w kraju i za granicą, zapytała Polaków  o stosunek społeczeństwa do seniorów oraz pomoc, jakiej im udzielamy.

 

Polska nie ceni seniorów

Stosunek do osób starszych w Polsce oceniamy zdecydowanie krytycznie. Ponad 40% Polaków uważa, że jest raczej zły, osobom w podeszłym wieku trudno funkcjonować w naszym kraju i nie mają zapewnionej należytej opieki. Kolejnych 18% odpowiedziało, że stosunek do seniorów w naszym kraju jest wręcz zdecydowanie zły, a starsi ludzie są traktowani jako zło konieczne. Z drugiej strony, niemal 1/3 (31%) respondentów stwierdziła, że Polacy są raczej dobrze nastawieni do osób starszych.

 

Pomagamy starszym

Zaawansowany wiek wiąże się z niższą sprawnością, a często również z ciągłymi kłopotami ze zdrowiem. Nic zatem dziwnego, że ponad połowa (55%) ankietowanych zna lub słyszało o seniorach, którzy potrzebują wsparcia. Zdecydowana większość, bo aż 85% deklaruje, że zdarza im się pomagać osobom starszym.

 

Rodzina przede wszystkim

Pomocną dłoń do seniorów wyciągają najczęściej najbliżsi. Aż 57% Polaków przyznaje, że co prawda wspiera starszych, ale tylko w ramach własnej rodziny. Sytuacja samotnych seniorów jest więc dużo trudniejsza. Na szczęście, mogą liczyć na wsparcie tych z nas, którzy mają chęci, czas i możliwości otoczenia troską także ludzi spoza najbliższego kręgu. Jednemu na pięciu Polaków zdarzyło się wspierać osoby w podeszłym wieku w charakterze wolontariusza lub w ramach swojej parafii.

 

Rodzina okazuje się bardzo ważna także z punktu widzenia osób, które opiekują się osobą starszą. 56% Polaków może w takiej sytuacji liczyć na pomoc rodziny. W przypadku 14% ankietowanych pomocą w opiece nad seniorem służy partner lub partnerka. Natomiast 12% Polaków opiekuje się starszymi osobami samemu.

 

Pomoc tylko w nagłych wypadkach

Z badania wynika, że choć pomagamy, to najczęściej incydentalnie. Nie ma mowy o stałej, codziennej trosce. Okazuje się bowiem, że aż 60% Polaków wspiera osoby starsze nieregularnie, tylko w nagłych wypadkach. Kolejne 10% poświęca seniorom nie więcej niż 5 godzin w tygodniu. Z drugiej strony, 20% Polaków przeznacza na pomoc osobom lub osobie starszej ponad 20 godzin tygodniowo, czyli niemałą część życia.

 

Dostrzegamy potrzeby osób starszych i zgadzamy się, że potrzebują pomocy. Niestety, obowiązki rodzinne czy zawodowe sprawiają, że trudno znaleźć siły i czas na stałe wsparcie – podsumowuje Mariusz Kisiel, Dyrektor ds. Sprzedaży w Polsce, Promedica24. Tymczasem nie sposób przecenić codziennej troski, wyrażającej się czasem w bardzo prosty sposób, na przykład poprzez wspólne spędzanie czasu.

 

Opieka nad seniorem wymaga poświęceń

Trudność, z jaką przychodzi nam otaczanie osób w podeszłym wieku stałą opieką wiąże się także z koniecznymi wyrzeczeniami. 20% ankietowanych odpowiedziało, że ze względu na opiekę nad seniorami musi rezygnować ze spotkań towarzyskich. Niewiele mniej, bo 19%, nie korzysta z urlopu. Około 17% rezygnuje z rozrywki, np. wyjść do kina, teatru czy kawiarni. Dla jednego na dziesięciu Polaków wsparcie seniorów oznacza ograniczenie czasu spędzanego z najbliższą rodziną, partnerem czy dziećmi.

 

Pomagamy, bo…

Co ma największy wpływ na nasze zaangażowanie? Ponownie widać, jak wielkie znaczenie ma rodzina.
Dla 28% ankietowanych właśnie więzi rodzinne są głównym powodem wspierania seniorów. Niewiele mniej, bo 27% deklaruje, że po prostu należy pomagać. Duże znaczenie ma również to, że obecni seniorzy opiekowali się nami w dzieciństwie, w związku z czym czujemy się zobowiązani im pomóc (14%). Taki sam odsetek pomaga z miłości.

 

Jak pomagamy seniorom?

Osoby w podeszłym wieku mają różne potrzeby, wynikające z charakteru czy stanu zdrowia. Pomagamy zatem na różne sposoby, często zapewniając po prostu niezbędne wsparcie w życiu codziennym. 18% Polaków pomaga seniorom w prowadzeniu gospodarstwa domowego, np. robiąc zakupy, sprzątając czy przygotowując posiłki. Niewiele mniej (15%) wspiera poprzez dotrzymywanie towarzystwa i np. wspólne spacery. Na kolejnych pozycjach znalazły się pomoc w załatwianiu spraw urzędowych czy wizyt lekarskich (14%) oraz pielęgnacja w chorobie (13%). Z kolei 12% Polaków pomaga seniorom w czynnościach związanych z higieną osobistą, a 11% – udzielając porad w różnych sprawach. Co dziesiąty z nas organizuje czas osobom starszym. Badanie pokazuje również, że znacznie częściej poświęcamy czas niż pieniądze – tylko 6% wspiera seniorów finansowo. Co ciekawe, około 35% Polaków przystosowało swoje mieszkanie do potrzeb osoby w podeszłym wieku, np. likwidując wysokie progi w drzwiach lub instalując uchwyt na wannie.

 

Opieka nad seniorami rolą rodziny i państwa

Na pytanie, kto powinien w największym stopniu zajmować się osobami starszymi ponad 36% respondentów odpowiedziało, że to obowiązek rodziny. Sporo mniej, bo 22% odpowiedziało, że pierwszoplanową rolę powinno odgrywać państwo. Według 4% ankietowanych osoby starsze powinny być samowystarczalne.

 

W badaniu sprawdzono także jaka forma opieki nad seniorami jest najlepsza według Polaków. Znaczenie więzów rodzinnych i obowiązków, które z nich wynikają, widać i tutaj. Ponad 27% z nas chciałoby samemu zajmować się seniorami z rodziny. Niewiele mniejszy odsetek (24%) za najlepsze rozwiązanie uważa opiekuna domowego. Z kolei 14% Polaków najwyżej ceni połączenie obu form opieki – samodzielną troskę o osobę starszą, ale z doraźnym wsparciem opiekuna. Wyraźna mniejszość Polaków (9%) chciałaby zapewnić seniorowi miejsce w domu opieki.

 

Wyniki są potwierdzeniem naszych dotychczasowych doświadczeń. Starsi ludzie rzadko lubią zmiany,
a przeprowadzka do domu opieki może okazać się dla nich stresującym doświadczeniem. Dostrzegają
to także młodsi Polacy i dlatego tak wielu z nas chciałoby zapewnić seniorom opiekę domową
– mówi Mariusz Kisiel z firmy Promedica24.

 

Zbyt mało aktywności w życiu seniora

Prawie połowa (48%) Polaków twierdzi, że w ich okolicy organizowane są zajęcia aktywizujące seniorów. Pomimo tego, 3/4 osób, które opiekują się seniorami przyznało, że ich podopieczni nie podejmują żadnych aktywności. Jeżeli już się na coś decydują, najczęściej są to zajęcia rehabilitacyjne (16%). Niecałe 5% odpowiedziało, że osoby starsze, którymi się opiekują, samodzielnie uprawiają sport lub ćwiczą. Zaledwie 3% potwierdziło, że ich podopieczni biorą udział w imprezach
i wydarzeniach specjalnie organizowanych dla starszych osób.

 

Coraz więcej instytucji oferuje różne formy aktywności dedykowane osobom starszym, które mogą zdecydowanie poprawić jakość ich życia. Bardzo istotnym zadaniem opiekunów jest zatem nie tylko pomoc seniorom w radzeniu sobie z trudami życia codziennego, ale także zachęcanie do ruchu i aktywnego udziału w życiu społecznym. To pozytywnie wpływa zarówno na stan psychiczny, jak i fizyczny starszych ludzi – podkreśla Mariusz Kisiel.

Badanie przeprowadzone przez IBRiS Homo Homini we wrześniu 2014 roku.
Próba obejmowała Polaków w wieku powyżej 35 lat.