Polskie firmy farmaceutyczne coraz bardziej innowacyjne

W 2014 roku polskie przedsiębiorstwa działające w sektorze przemysłowym wydały przeszło 24,6 mld złotych na działalność innowacyjną. W porównaniu z poprzednim rokiem nakłady na ten cel wzrosły o 17,4%. Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych za lata 2012–2014 wyniosły natomiast 8,8%. Największy udział w innowacjach (45,6% wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych) miały firmy zajmujące się produkcją leków i wyrobów farmaceutycznych.

Miliardy wydawane na innowacje

Nakłady na innowacje w sektorze przemysłowym w 2014 roku były o 3,6 mld złotych wyższe w porównaniu do roku 2013. Tendencję wzrostową w zakresie rozwoju aktywności innowacyjnej i przeznaczanych w tym celu funduszy potwierdzają analitycy, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa wprowadzające nowatorskie produkty, a także podmioty wspierające, które świadczą dla nich usługi o charakterze uzupełniającym.

Dofinansowanie ze środków europejskich na innowacyjne projekty napędza rozwój centrów badawczo-rozwojowych, a one coraz częściej i chętniej inwestują w badania nad nowymi produktami. Zauważyliśmy znaczący wzrost zleceń na tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu farmacji, chemii i biotechnologii. Innowacja to proces, który zaczyna się w laboratoriach, ale tak naprawdę wymaga szerokiej współpracy. Nasza firma posiada wyspecjalizowany zespół tłumaczy, którzy na co dzień obsługują zarówno firmy farmaceutyczne, jak również uniwersytety, laboratoria i ośrodki badawcze – mówi ekspert Biura Tłumaczeń 123tłumacz.pl.

Medycyna i farmacja podstawowym kierunkiem rozwoju

Jak pokazują najnowsze dane GUS-u za 2014 rok, 9 na 20 aktywnych innowacyjnie polskich przedsiębiorstw przemysłowych prowadzi działalność związaną z produkcją leków oraz podstawowych substancji i wyrobów farmaceutycznych. Całościowy rozwój rynku leków biotechnologicznych szacuje się natomiast na około 10% w skali roku. Prowadzenie działalności na tym obszarze jest o tyle wymagające, że wiąże się z podjęciem długotrwałych badań, które są dodatkowo niebotycznie kosztochłonne. Zrealizowanie kompletnego projektu odkrywczo-badawczego i wprowadzenia na rynek nowego leku wiąże się średnio z wydatkiem przekraczającym 1 mld dolarów.

Mimo że polskie firmy i ośrodki badawcze przekazują na innowacje ciągle dużo mniej środków w porównaniu do ich zachodnich odpowiedników, dostrzec jednak można systematyczny, stały wzrost w zakresie wydatków na aktywność innowacyjną. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z problemem wysokich kosztów badań biotechnologicznych jest podjęcie wielowymiarowej współpracy między naukowymi ośrodkami badawczymi a przedsiębiorstwami działającymi na rynku farmaceutycznym.

Połączyć naukę i biznes — klastry i ośrodki naukowo-konsultacyjne

Zgodnie z najnowszą strategią Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stworzenie platformy naukowo-biznesowej jest jednym z podstawowych instrumentów gwarantujących wzrost innowacyjności w obrębie polskiej farmaceutyki. – Żenimy ze sobą dwa środowiska: nauki i biznesu. Głęboko wierzymy w to, że z tego małżeństwa będą dzieci, mówię tu oczywiście o innowacjach, pracach badawczo-rozwojowych i nowych produktach, które są w stanie zdobyć polskie, a przede wszystkim światowe rynki – mówi Leszek Cieśla z  NCBiR. O skuteczności takiego rozwiązania przekonują sukcesy odnoszone przez regionalne klastry stworzone w celu współdziałania firm komercyjnych i akademickich laboratoriów (m.in. Mazowiecki Klaster BioTechMed prowadzący obecnie zaawansowane prace nad bioimplantem).

Z pomocą w zrealizowaniu projektów farmaceutycznych dla tzw. start-upów przychodzą również ośrodki naukowo-konsultacyjne, np. pod szyldem koncernu Pfizer, działające w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Eksperci oceniają tam możliwość komercjalizacji wynalezionego leku i wskazują możliwe drogi rozwoju. Planowane utworzenie takiego punktu w Polsce we współpracy z uniwersytetami medycznymi sprawi, że szansę na rozwój i innowacyjność zyskają nie tylko duże firmy farmaceutyczne, ale również młodzi i zdolni naukowcy rozpoczynający swoje badania nad nowatorskimi lekami.