Polskie badania potwierdzają skuteczność miedzi w walce  z drobnoustrojami chorobotwórczymi

Powierzchnie z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ trzykrotnie rzadziej zawierały jakiekolwiek szczepy bakterii niż poręcze ze stalitakie wnioski płyną z badania dotyczącego skuteczności miedzi na powierzchniach dotykowych, które przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu.

 

 

 

Wrocławski szpital jest pierwszą jednostką w kraju, która zdecydowała się na wyposażenie jednego z oddziałów (Nefrologia) w elementy z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej (Cu+). – Ta grupa metali, w skład której wchodzi czysta miedź i jej stopy, ma naturalną zdolność do szybkiego likwidowania bakterii, wirusów i grzybów osiadających na jej powierzchni w czasie dwóch godzin, nawet przy wysokim obciążeniu bakteryjnym – mówi Michał Ramczykowski, prezes Polskiego Centrum Promocji Miedzi (PCPM), które jest partnerem projektu wyposażenia w miedź Cu+ wrocławskiego szpitala. – Większość drobnoustrojów, która osiedliła się w naszym szpitalu jest już uodporniona na wszystkie antybiotyki. Jest to problem nie tylko naszego szpitala, czy kraju, ale także problem światowy. Miedź Cu+ może być bardzo pomocna w rozwiązaniu tego problemu – mówi prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. Oddział Nefrologii został wyposażony między innymi w klamki, stojaki na kroplówki, uchwyty, poręczne, czy wózki z miedzi Cu+. Łącznie zainstalowano blisko 600 miedzianych elementów.

 

 

 

       

 

Poręcz z mosiądzu (Cu+) w przedsionku szpitala (2014)                   Stalowa poręcz w przedsionku szpitala (2013)

 

 

 

Pierwsze badania skuteczności miedzi w polskich warunkach przeprowadzono w okresie od kwietnia 2012 do marca 2013. Jednoznacznie wykazały one, że powierzchnie dotykowe z miedzi i jej stopów oznaczone Cu+ mają zdecydowanie mniejsze obciążenie bakteriami od tych wykonanych z materiałów takich jak stal, czy tworzywa sztuczne, co więcej również zróżnicowanie szczepów bakterii jest na nich mniejsze.

 

 

 

Następnie przebadano poziom skażenia drobnoustrojami poręczy w przedsionku szpitala, z którą styczność ma niemal każdy, kto wchodzi do budynku. Badania odbywały się dwuetapowo. Od stycznia do marca 2013 roku pobrano 60 próbek (po 30 – przed południem i po południu) z funkcjonującej w przedsionku poręczy wykonanej ze stali nierdzewnej. Następnie po zastąpieniu stalowej poręczy, poręczą wykonaną z mosiądzu – stopu miedzi Cu+ zatwierdzonego przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA), analogicznie, od stycznia do marca 2014 roku, pobrano z niej 60 próbek (po 30 – przed południem i po południu).

 

 

 

Próbki pobierano zgodnie z obowiązującymi procedurami mikrobiologicznymi przy użyciu jałowych neurokompresów po nawilżeniu ich jałowym roztworem soli fizjologicznej. Neurokompres był przykładany do powierzchni poręczy i po dociśnięciu pozostawał tam przez okres 20 s. Następnie był zanurzony w jałowym roztworze soli fizjologicznej i transportowany do laboratorium mikrobiologicznego. Ilość wyhodowanych bakterii przeliczano na 1 cm2 powierzchni. Badanie wykazało, że poręcze z miedzi Cu+ trzykrotnie rzadziej zawierały jakiekolwiek szczepy bakterii (np. E. coli, czy Gronkowca złocistego) niż  poręcze ze stali. Warto dodać, że na powierzchniach z miedzi gromadzi się tyle samo bakterii, wirusów i grzybów co na plastiku, stali czy jakimkolwiek innym materiale. Jednak miedź ma właściwości niszczenia tych drobnoustrojów, więc po pewnym czasie (różnym dla poszczególnych patogenów), zależnym od stopnia zanieczyszczenia będzie ich znacznie mniej, a jeżeli powierzchnia nie będzie znowu zanieczyszczana to znikną w ogóle.

 

 

 

Do najważniejszych badań nad skutecznością Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej należą z pewnością te przeprowadzone przez Amerykański Departament Obrony w latach 2011-2012, których wyniki opublikowane zostały w roku 2013. Odbyły się one w trzech centrach medycznych na oddziałach intensywnej terapii: Medical University of South Carolina, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku i Ralph H. Johnson Veterans Affairs Medical Center w Charleston. Badaniu poddano 650 pacjentów, z których połowa została umieszczona w salach, w których znajdowały się elementy dotykowe wykonane z miedzi. Były to: poręcze łóżek, foteli, tablice przyłóżkowe czy przyciski do wezwań personelu. Pozostałą część uczestników badania rozlokowano w salach wyposażonych standardowo. Po około roku zaobserwowano, że poziom wystąpienia infekcji u tej pierwszej grupy był mniejszy o 58 proc. w stosunku do pacjentów przebywających w salach ze standardowym sprzętem.

 

 

 

Poniżej link do filmu prezentującego wdrożenie miedzi Cu+ w WSS we Wrocławiu https://www.youtube.com/watch?v=0wJMhIiAm5w&feature=youtu.be