Polski przemysł odczuł skutki sierpniowych upałów, ale koniunktura pozostaje dobra

Dziś poznaliśmy długo wyczekiwane dane dotyczące produkcji przemysłowej w sierpniu. Jak wynika z informacji podanych przez GUS, wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu zmalała w ubiegłym miesiącu realnie o 7,1 proc. w porównaniu z lipcem, lecz jednocześnie była o 5,3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Najnowsze dane pokazują, że ograniczenia w dostawach energii elektrycznej, jakich doświadczały polskie przedsiębiorstwa, wywarły istotny wpływ na wielkość produkcji, choć nie należy go również przeceniać. Jeden gorszy miesiąc to jednak za mało, by doprowadzić do załamania koniunktury w przemyśle, zwłaszcza mając na uwadze fakt, iż sierpień zazwyczaj bywa słabszym miesiącem dla tego sektora – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Ogólny obraz sytuacji poprawia to, że w sierpniu mieliśmy do czynienia z korzystnym wpływem czynników sezonowych na ostateczny wynik w ujęciu rok do roku. Z danych odsezonowanych wynika, że wartość produkcji przemysłowej zwiększyła się w sierpniu o 3,6 proc. rok do roku, a zmniejszyła zaledwie o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca. Choć różnica dni roboczych względem sierpnia poprzedniego roku była korzystna, efekt ten został częściowo ograniczony za sprawą możliwości odebrania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia.

Wyraźnie zauważalne jest to, że firmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym radziły sobie najsłabiej w minionym miesiącu. Z drugiej strony wartość produkcji w górnictwie umiarkowanie się zwiększyła.

Sierpniowy kryzys energetyczny, którego najostrzejsze przejawy występowały przez kilka dni nie powinien wpłynąć na pogorzenie ogólnego obrazu koniunktury przemysłowej, choć może on mieć niekorzystne implikacje długoterminowe w odniesieniu do percepcji ryzyka prowadzenia działalności produkcyjnej w Polsce. W tym kontekście interesujące będą wrześniowe odczyty wskaźnika PMI, który w minionym miesiącu odnotował jeden z najwyższych spadków w historii.

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP