Polska wysoko w pierwszej edycji Indeksu Alternatywnego Pożyczania

TWINO, najszybciej rozwijająca się platforma pożyczek peer-to-peer (P2P) w Europie, upubliczniła wyniki pierwszej europejskiej edycji Indeksu Alternatywnego Pożyczania (ALI). Stworzony na zlecenie TWINO raport porównuje otoczenie rynkowe warunkujące rozwój sektora pożyczek w krajach Europy . Przy projektowaniu tegorocznego indeksu uwzględniono dane z lat 2010-2016.

ALI Indeks wykorzystuje informacje publikowane przez Europejski Bank Centralny, Eurostat oraz banki centralne państw spoza strefy euro. Wartość indeksu wyrażona jest na skali od 0 do 10 i jest wyższa w krajach gdzie zjawisko luki kredytowej jest większe, a prawdopodobieństwo uzyskania kredytu niższe. Innymi słowy w państwach gdzie pożyczki alternatywne mogą wypełnić lukę kredytową i zwiększyć efektywność rynku pożyczkowego.

Obecnie kraje o największym potencjale wzrostu sektora pożyczek alternatywnych wg. ALI Indeks to Węgry, Słowenia, Polska, Łotwa, Rumunia, Grecja i Irlandia (wartości od 5,1 do 10). Francja, Niemcy, Holandia, Austria, Finlandia i Szwecja wykazują z kolei wysoką efektywność rynku pożyczkowego, a tym samym plasują się najniżej w indeksie (wartości od 0 do 3,9).

Biorąc pod uwagę zarówno skalę istniejącego już rynku pożyczek, jak i sprzyjające pożyczkom alternatywnym otoczenie rynkowe, krajami o największym potencjale rozwoju sektora są: Polska, Grecja i Irlandia. Za nimi plasują się kolejno: Węgry, Słowenia, Łotwa i Rumunia. Pozostałymi krajami o wysokim potencjale są Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania, ze względu na dużą skalę istniejącego już rynku pożyczek (ponad 500 miliardów euro) przy średnich wynikach w ALI Index (od 4 do 5).

Gdy porównamy dostępność finansowania dla gospodarstw domowych i dla firm, niektóre kraje charakteryzują się wyraźnym zróżnicowaniem. Indeksy dla Estonii, Węgier, Włoch i Holandii w przypadku pożyczek korporacyjnych są niższe, o co najmniej 2 punkty, niż w przypadku pożyczek konsumenckich. Z kolei w Wielkiej Brytanii ALI Indeks jest znacznie wyższy w przypadku pożyczek korporacyjnych niż w przypadku gospodarstw domowych, co oznacza, że alternatywne pożyczki dla gospodarstw domowych mają mniejszy potencjał – gospodarstwa domowe mają tam już relatywnie łatwy dostęp do finansowania.

Współczynnik luki kredytowej w latach 2010-2016 wzrósł w Europie o 12 punktów procentowych. W ujęciu nominalnym, zjawisko luki kredytowej osiągnęło na koniec trzeciego kwartału 2016 r. skalę 410 miliardów euro, co oznacza rosnący potencjał rozwoju sektora alternatywnych pożyczek.
Jevgenijs Kazanins, prezes platformy peer-to-peer TWINO, powiedział:

“Rynek alternatywnych pożyczek w Europie notuje spektakularne wzrosty od roku 2008, gdy w następstwie kryzysu finansowego banki stały się bardziej restrykcyjne w swojej polityce kredytowej. Mimo to, Europejski Bank Centralny nie zdradza intencji by ściślej monitorować jego rozwój.”

“Jak pokazuje nasz raport, branża alternatywnych pożyczek wykazuje duży potencjał wzrostu w wielu krajach europejskich. W miarę jej upowszechnienia się i konsolidacji w Europie potrzeba stworzenia organu nadzorczego i regulacji tego sektora staje się coraz bardziej nagląca.”

“Wobec braku innych oficjalnych wskaźników branżowych, ALI Indeks ma za zadanie mierzyć zarówno kondycję, jak i perspektywy rozwoju sektora, który dziś szybko staje się istotną częścią europejskiego rynku pożyczek.”

Więcej informacji znaleźć można w raporcie, który dostępny jest pod linkiem:

www.twino.eu/en/about/alternative-lending-index