„Teraz Polska” dla Twojego samorządu

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego informuje, że trwa IX edycja Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin. Zgłoszenia przyjmowane są do 23.01.2015.

W Konkursie „Teraz Polska” dla Gmin nagradzane są jednostki samorządu terytorialnego, najlepsze pod względem jakości zarządzania, gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Ocena zgłoszeń obejmuje m.in. politykę inwestycyjną gminy, dostępność do infrastruktury technicznej, sposoby realizacji polityki społecznej i działania związane z promocją gminy.

Laureaci Konkursu otrzymują prawo do korzystania z Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych.

Godło „Teraz Polska”:

  • buduje prestiż gminy i zarządzających nią managerów,
  • wpływa na wzrost zaufania przedsiębiorców i turystów do danego samorządu,
  • potwierdza profesjonalizm i jakość działania władz samorządowych,
  • wspiera działania promocyjne gminy,
  • jest świadectwem niezależnej, obiektywnej oceny eksperckiej gminy.