Polska gospodarka nie jest gotowa na nowe pokolenia pracowników

Firmy nie są przygotowane na walkę o młode talenty na rynku pracy. Jak wynika z najnowszego raportu „Postawy Polaków wobec rynku pracy” przygotowanego przez Work Service S.A., wśród pracowników niezadowolonych ze swojej pracy, aż 60% wskazuje na brak możliwości realizowania zawodowych ambicji, a ponad 37% uważa, że ich pracodawca nie zapewnia im możliwości rozwoju. Jednocześnie prawie 40% badanych twierdzi, że nie mają szans na awans, ponieważ w ich miejscu pracy stanowiska na wysokich szczeblach są zablokowane przez obecnych menedżerów.

Główną przyczyną niezadowolenia Polaków z pracy nie są niskie zarobki, czy konieczność pracy po godzinach. Wśród osób negatywnie oceniających swoje miejsca zatrudnienia w Polsce, aż 60% wskazuje brak możliwości realizacji ambicji zawodowych. Dodatkowo ponad 37% badanych pracowników uważa, że pracodawca nie zapewnia im rozwoju oraz jasnej ścieżki kariery. Zamknięte drzwi do rozwijania kariery mają w swoim miejscu pracy najczęściej osoby zarabiające najmniej – 56% osób o dochodach poniżej 2 tys. netto miesięcznie i tylko 10 % zarabiających ponad 3 999 zł.

wykres_WS

– Odzwierciedleniem braku pomysłu na zarządzanie różnorodnością w polskich przedsiębiorstwach jest niezadowolenie z wykonywanej pracy wśród młodych pracowników, dopiero rozpoczynających karierę zawodową. Nie widzą oni dla siebie perspektyw rozwoju i potencjału do awansów, co pokazuje jak silnie mamy zabetonowany dziś rynek pracy – mówi Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. – Nieznajomość oczekiwań młodego pokolenia przekłada się na nieumiejętne motywowanie pracowników z generacji Y. Pracodawcy powinni jak najszybciej odrobić tę lekcję i dostosować politykę HR w swoich firmach tak, aby budując zespoły różnorodne, każdy pracownik, bez względu na wiek miał indywidualną ścieżkę rozwoju i system motywacyjny dostosowany do swoich oczekiwań – dodaje Tomasz Hanczarek

W raporcie „Postawy Polaków wobec rynku pracy”, przygotowanym przez Work Service, ponad 1/3 pracowników (37%) negatywnie ocenia szanse na rozwój w swoim zakładzie pracy. W tym gronie, niemal co drugi pracownik wskazuje, że w jego firmie nie ma jasnych kryteriów awansu. Prawie 40% zauważa, że stanowiska na wysokich szczeblach są zablokowane przez obecnych menedżerów i dlatego nie mają szans na wspinanie się po drabinie kariery, a co trzeci pracownik twierdzi, że w jego miejscu pracy brakuje procesu doszkalania pracowników.

Jak podkreśla Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A., w dobie rynku pracownika jasne kryteria awansów i możliwości rozwoju staną się jednym z głównych elementów przyciągania najlepszych kandydatów. Szczególnie, że na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie.

– Millenialsi czyli młode pokolenia Y i Z, to grupa o konkretnych oczekiwaniach w stosunku do pracy. Są mocno nastawieni na rozwój osobisty, realizowanie pasji oraz podążanie za swoimi wartościami. Stawiają przede wszystkim na rozwój kompetencji, samodoskonalenie i płynne łączenie życia zawodowego z prywatnym. Dlatego tak cenne są dla nich elastyczne godziny pracy, kultura organizacyjna oparta na współpracy, a także pakiety szkoleń. W naszym badaniu co trzecia osoba wskazała na potrzebę dofinansowania nauki w ramach systemów motywacyjnych. To pokolenie, które z pasją i zapałem podchodzi do swojej pracy jest niezwykle cenną inwestycją na przyszłość. Dlatego firmy chcąc konkurować o największe młode talenty będą musiały dostosowywać się do ich oczekiwań i umożliwiać im ścieżkę rozwoju – dodaje Inglot.