Polska na 42. miejscu w Indeksie Wolności Gospodarczej.

Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wynosi 68,6 pkt, co plasuje nasz kraj na 42. pozycji wśród gospodarek świata – takie wnioski płyną z ogłoszonego dzisiaj, Indeksu Wolności Gospodarczej The Heritage Foundation i Wall Street Journal, najbardziej prestiżowego rankingu na świecie. Jest to awans aż o 8 miejsc w stosunku do ubiegłego roku.

To najlepszy w historii tego Raportu wynik Polski. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Polska poprawiła swój wynik o 4,5 pkt, a tegoroczny ranking plasuje nasz kraj na pozycji o 1,6 pkt wyższej niż w ubiegłym roku. Przyczyniła się do tego poprawa w zakresie poziomu korupcji (+5,2), fiskalizmu (+6,0), wydatków publicznych (+3,9) oraz polityki monetarnej (+3,5).

Polska osiągnęła największy awans w regionie europejskim. Spośród 43 badanych państw europejskich Polska znajduje się na 19. pozycji  – osiągnęła awans względem ubiegłorocznego 23. miejsca – a jej wynik jest wyższy niż globalna średnia. Polska określana jest mianem kraju „umiarkowanie wolnego” w zakresie gospodarki.

Wśród krajów europejskich w czołówce utrzymują się: Szwajcaria – 80,5; Estonia – 76,8; Irlandia – 76,6; Dania – 76,3; Wielka Brytania – 75,8.

„Chciałbym podkreślić, że Polska musi przestrzegać, tych samych regulacji europejskich, co inne kraje – powiedział Robert Gwiazdowski, Prezes Warsaw Enterprise Institute. – Zatem modne wśród rządzących zrzucanie własnych niepowodzeń i zaniechań na UE, to delikatnie rzecz ujmując, mijanie się z prawdą. Jest dla mnie niezrozumiałe, że kolejne rządy nie usuwają biurokratycznych barier – to proste i w zasadzie bezkosztowe rezerwy. Sami krępujemy sobie ręcę i hamujemy swój rozwój”.

W czołówce światowej znajdują się z kolei: Hong Kong – 89,6; Singapur – 89,4; Nowa Zelandia – 82,1; Australia – 81,4; Szwajcaria – 80,5; Kanada – 79,1; Chile – 78,5; Estonia – 76,8; Irlandia – 76,6; Mauritius – 76,4. Na jedenastej pozycji uplasowała się Dania – 76,3, natomiast na miejscu dwunastym – podobnie jak w ubiegłym roku – Stany Zjednoczone – 76,2. The Heritage Foundation za kraje w pełni wolne gospodarczo uznaje te państwa, które osiągają wynik powyżej 80 pkt, a więc w tegorocznym zestawieniu jedynie: Hong Kong, Singapur, Nową Zelandię, Australię i Szwajcarię. W badaniu brano pod uwagę 178 państw.

 

„Polska może i powinna być krajem wolnym gospodarczo – powiedział Prezes Warsaw Eneterprise Institute, Robert Gwiazdowski. – Zależy to od woli politycznej rządzących i zrozumienia, z czego bierze się dobrobyt. A bierze się on z pracy. Żeby pracy w Polsce było jak najwięcej – to podstawowa powinność rządu, co może on uczynić usuwając biurokratyczne bariery, o co nieustannie apelujemy”.

Indeks Wolności Gospodarczej – przygotowywany przez The Heritage Foundation i Wall Street Journal od 20 lat – stał się najbardziej popularnym rankingiem na świecie. Celem Indeksu Wolności Gospodarczej – od początku istnienia w 1995 roku – jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. W ramach Indeksu Wolności Gospodarczej analizowane są rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji); wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse).

Regionalnej prezentacji Raportu – obejmującej porównanie Czech, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier – dokonała Warsaw Enterprise Institute, fundacja ZPP, która jest strategicznym partnerem raportu w Polsce, podczas debaty „Indeks Wolności Gospodarczej 2015 – co dalej? Polska 2015-2040”, która odbyła się 27 stycznia 2015 roku w Pałacu Prezydenckim.

Pełne wyniki badania dostępne są na stronie: www.wei.org.pl