W Polsce powstało pierwsze na świecie Międzynarodowe Centrum Doskonałości w  zakresie metanu z kopalń węgla

Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla zostało dzisiaj oficjalnie uruchomione w Katowicach. To pierwsze takie centrum na świecie. Ekspercka organizacja funkcjonująca pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ przyczyni się do opracowania nowych metod odzyskiwania i wykorzystania metanu jako cennego źródła energii.

Nowo otwarta instytucja została założona przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Nafty oraz Gazu. Centrum będzie funkcjonować pod patronatem Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE).

Nowe rozwiązania wypracowane przez ekspertów Centrum mają przyczynić się do rozwoju technologii odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Zwiększy się nie tylko efektywność górnicza, ale także bezpieczeństwo górników. Emisja metanu i ślad węglowy w górnictwie ulegną ograniczeniu. Samo Centrum będzie służyć jako dogodna platforma wymiany doświadczeń dla przedstawicieli sektora węglowego, gromadząc i udostępniając informacje dotyczące zarządzania metanem z całego świata.

– Liczę, że Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla w Katowicach włączy się w działania służące upowszechnianiu najlepszych praktyk związanych ze zmniejszaniem emisji metanu do atmosfery oraz jego gospodarczego wykorzystania tak, by było to ekonomicznie uzasadnione i akceptowalne społecznie. Mam także nadzieję, że gromadzone w nim informacje i doświadczenia w zakresie zarządzania metanem z kopalń z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, na co nacisk kładzie ONZ, przełożą się wprost na bezpieczeństwo – podkreślił Michał Kurtyka, wiceminister energii.

– UNECE wraz z Grupą Ekspertów ds. metanu z kopalń węgla przez wiele lat pracowała nad opracowaniem najlepszych praktyk w zakresie zarządzania metanem podczas eksploatacji kopalń węgla. Organizacja Narodów Zjednoczonych doceniła efekty tych prac zalecając ich szerokie rozpowszechnianie. Inauguracja Międzynarodowego Centrum Doskonałości jest ważnym krokiem w tym kierunku, a UNECE wspiera tę inicjatywę polskiego rządu oraz organizacji założycielskich. Jednocześnie bardzo doceniamy stałą współpracę z naszymi polskimi partnerami, dlatego z przyjemnością czekamy na możliwość wsparcia działań Centrum – powiedział Scott Foster, Dyrektor Wydziału Zrównoważonej Energii UNECE.

– Międzynarodowe Centrum Doskonałości to bardzo istotny projekt, który może stać się źródłem wiedzy dla nauk stosowanych, inżynierii i technologii. Gromadzi najlepsze praktyki dotyczące zarządzania wydobyciem oraz wykorzystaniem metanu w kopalniach węgla. Szkolenia w zakresie najlepszych praktyk, które będą organizowane przez Centrum, umożliwią górnikom zmniejszenie emisji metanu, zwiększą bezpieczeństwo podziemnego wydobycia węgla oraz stworzą warunki do zrównoważonej produkcji węgla oraz związanych z nim zasobów gazu – wskazał Raymond Pilcher, Przewodniczący Grupy Ekspertów UNECE ds. metanu z kopalń węgla.

Instytucje tworzące Centrum podzielą się wiedzą

– Zaangażowanie Głównego Instytutu Górnictwa w działania Centrum jest wyrazem uznania dla doświadczenia i kwalifikacji naszej kadry naukowej. Centrum powinno przyczynić się do aktywnego rozwijania prac i badań w zakresie odmetanowania pokładów węgla – mówi Stanisław Prusek, Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. W polskich kopalniach odmetanowanie wyrobisk prowadzone jest głównie dla zapewnienia bezpieczeństwa prac górniczych, a ujmowany metan w znacznej części uwalniany jest do atmosfery. Trzeba zachęcać społeczności, naukowców, firmy górnicze i decydentów do podnoszenia świadomości w zakresie wyzwań i możliwości, jakie daje wykorzystanie metanu z pokładów węgla. Centrum jest szansą dla rozwoju międzynarodowej współpracy w obszarze problematyki metanowej oraz transferu polskiego know-how do innych górniczych krajów świata – dodaje.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dzięki zaangażowaniu w Centrum uzyska dostęp do najnowszych badań dotyczących wykorzystania metanu z pokładów węgla. Spółka testuje obecnie możliwość wydobycia metanu z pokładów węgla metodą szczelinowania hydraulicznego.

– Jesteśmy w pełni zaangażowani w rozwój nowych technologii z zakresu wydobycia metanu. Chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, ale też korzystać z wiedzy, którą posiadają eksperci Centrum. Nasi specjaliści dołączą do grona stanowiącego jego bazę naukową – powiedział Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

Wymiana doświadczeń międzynarodowych ekspertów

Przy okazji otwarcia Międzynarodowego Centrum Doskonałości odbyła się konferencja naukowa, podczas której eksperci z całego świata zaprezentowali najlepsze rozwiązania z zakresu wykorzystania oraz wydobycia metanu z pokładów węgla. Przedyskutowano także możliwości rozwoju segmentu wydobywczego w Polsce.

Zauważono, że dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu metanem podczas eksploatacji kopalń, górnictwo może zyskać dodatkowe źródło dochodu. Ponadto uczestnicy zgodzili się, że lepsze zarządzanie tym cennym, ale niebezpiecznym i zanieczyszczającym zasobem przekłada się bezpośrednio na redukcję emisji i większe bezpieczeństwo pracy w kopalniach.