Polnord opublikował wyniki za III kwartał 2014 r.

W III kw. 2014 r.  Polnord  SA. osiągnął przychody na poziomie 75,8 mln zł i wypracował zysk netto wysokości ponad 3 mln zł. Spółka przekazała klientom 216 lokali.

Polnord SA. opublikował skonsolidowany raport za III kw. 2014 r. Do jego najważniejszych danych należą:

 • wysoka liczba wydanych  lokali – 216 lokali w III kw. (686 lokali w I-III kw.)
 • satysfakcjonujące wyniki sprzedaży – 298 lokali w III kw. (923 lokali w I-III kw.)
 • rosnąca rentowność operacyjna na podstawowej działalności:

  Dane w mln zł

  I-IIIQ 2014

  IIIQ 2014

  Przychody ze sprzedaży

  137,92

  75,75

  Zysk brutto ze sprzedaży

  31,31

  17,69

  Zysk netto

  7,02

  3,03

   

  • koszty Ogólnego Zarządu i Sprzedaży na niskim poziomie 6,5 mln zł w III kw.
  • obniżenie zadłużenia w III kw. o 61,2 mln zł – z 494,5 mln zł netto do 433,3 mln zł netto.

  W III kwartale 2014 Grupa Polnord wypracowała 17,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży przy przychodach na poziomie 75,8 mln zł. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2014r wielkości te wyniosło odpowiednio: 31,3 mln zł zysku brutto ze sprzedaży oraz 137,9 mln zł przychodów.

  Osiągnięte wyniki uznajemy za satysfakcjonujące, cieszą nas zwłaszcza rosnąca rentowność operacyjna uzyskana na podstawowej działalności oraz systematyczna redukcja kosztów i zadłużenia spółki.  Widzimy potencjał do uruchomienia nowych projektów inwestycyjnych jeszcze w tym roku, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na wyniki sprzedaży – mówi Piotr Wesołowski, Prezes Zarządu Polnord SA.

  Zysk brutto ze sprzedaży wypracowany został na wydanych klientom mieszkaniach i lokalach usługowych, wybudowanych w ramach projektów mieszkaniowych zlokalizowanych w: Warszawie, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie, Łodzi, Wrocławiu. W okresie styczeń – wrzesień 2014 r. Grupa Polnord wydała klientom 686 lokali, z tego w samym III kwartale wydano 216 lokali.

  W IV kwartale br. zostaną oddane do użytkowania kolejne dwa projekty – w Gdańsku osiedle Dwa Tarasy (etap I ) oraz w Szczecinie osiedle Ku Słońcu (etap II, budynek 1.), co w sposób pozytywny wpłynie na liczbę wydanych lokali i znajdzie swoje odzwierciedlenie w zyskach wypracowanych w całym 2014 r.

  Grupa Polnord prowadzi szeroko zakrojone działania zmierzające do wzbogacenia posiadanej oferty mieszkań.  W tym celu do końca pierwszego półrocza 2015 roku planuje uruchomić 18 etapów lub nowych inwestycji, co będzie się pozytywnie przekładać na skalę i zyskowność prowadzonej działalności w kolejnych okresach sprawozdawczych.