Polish National Sales Awards dla Banku Pocztowego

Anna Gola, Dyrektor Regionu Południe w Banku Pocztowym otrzymała dwie nagrody dla najlepszego sprzedawcy podczas VI edycji konkursu Polish National Sales Awards. Bank Pocztowy uzyskał również Certyfikat Etycznego Zarządzania Sprzedażą i Obsługą Klienta.

Bank Pocztowy po raz pierwszy wystartował w konkursie o nagrody PNSA. Podczas finałowej Gali wręczone zostały statuetki dla osób najlepszych w sprzedaży w 20 kategoriach. Główną nagrodę w kategorii najlepszy Dyrektor Sprzedaży zdobyła Anna Gola, Dyrektor Regionu Południe w Banku Pocztowym. Została ona ponadto uhonorowana tytułem Super Sprzedawcy dla osoby, która sumarycznie osiągnęła najlepsze wyniki ze wszystkich uczestników konkursu. Statuetka ta została przyznana po raz pierwszy. Bank Pocztowy, jako uczestnik ww. konkursu, uzyskał również Certyfikat Etycznego Zarządzania Sprzedażą i Obsługą Klienta.

Konkursu PNSA został zorganizowany po raz 6. Jego celem jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy. Nad przebiegiem konkursu, jako partner merytoryczny, czuwało PWC.

Uczestnicy byli oceniani w dwóch etapach. Finaliści prezentowali swoje działania przed komisją oraz członkami Kapituły Sędziowskiej. Oceny końcowe były średnią ocen przyznanych przez każdego z pięciu sędziów. Elementy oceny to m.in etyka postępowania, umiejętności przywódcze kandydata, wyniki sprzedaży, najlepsze praktyki w sprzedaży oraz angażowanie interesariuszy.

VI edycja konkursu odbyła się pod Patronatem Honorowym wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz patronatem Instytucjonalnym prorektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka. Kapitułę nagrody stanowili przedstawiciele biznesu i nauki m.in: prof. Andrzej Blikle, Paweł Dangel, prof. Lechosław Grabarski, dr hab. Robert Kozielski, Solange Olszewska oraz Józef Wancer.