Polacy chcą przyjaznego internetu stacjonarnego

Fot. ARC Rynek i Opinia (Adam Czarnecki)

Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia przeprowadził badanie, z którego raport jasno wskazuje na preferencje polskich użytkowników internetu stacjonarnego pragnących tanich i uczciwych ofert

 

W lipcu br. instytut badawczy ARC Rynek i Opinia przeprowadził kolejne badanie nt. opinii Polaków w zakresie oferty usług internetu stacjonarnego w naszym kraju. Tym razem skoncentrowano się głównie wokół opinii obecnych i byłych użytkowników usługi Neostrada (d. Telekomunikacja Polska, obecnie Orange) na temat dostępnych usług internetu i telefonii stacjonarnej.

„Już od wielu lat prowadzimy cykliczne badania na temat rynku usług internetu w Polsce oraz zmieniających się potrzeb i preferencji Polaków w zakresie usług transmisji danych.” – powiedział Adam Czarnecki, wiceprezes zarządu ARC Rynek i Opinia „Tym razem sprawdziliśmy jakich usług oczekują obecni i byli użytkownicy najpopularniejszej w Polsce oferty internetu stacjonarnego Neostrada i uzyskane wyniki wydają nam się bardzo interesujące. Z przeprowadzonych w tym miesiącu badań jasno wynika, że wciąż na rynku polskim istnieje zapotrzebowanie na tanie i uczciwe oferty dostępu do Internetu, zwłaszcza wśród klientów, którzy chcą racjonalnie gospodarować domowymi budżetami.”

W badaniu ustalono, że trzy czwarte respondentów będących obecnie klientami Neostrady nadal posiada telefon stacjonarny, a pozostałe 25%  płaci obowiązkową opłatę za utrzymanie łącza. Dodatkowo prawie 20% posiadających telefon stacjonarny płaci za niego, choć w ogóle go nie używa lub tylko odbiera połączenia przychodzące.

Ponad połowa badanych, którzy posiadają telefon stacjonarny wraz z usługą Neostrada zrezygnowałaby z niego, gdyby nie wiązało się to z koniecznością płacenia dodatkowej opłaty za utrzymanie łącza. Chęć rezygnacji z numeru stacjonarnego wynika bezpośrednio z częstotliwości wykorzystywania posiadanego telefonu przez respondentów. Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 80% obecnych i byłych klientów Neostrady) nie akceptuje faktu przymusowego zakupu innych usług w pakiecie podczas zakupu dostępu do internetu stacjonarnego.

Obecni klienci Neostrady jako element, który ich zdaniem jest ukrywany najczęściej przez operatorów internetu wskazywali konieczność płacenia abonamentu telefonicznego lub opłaty za utrzymanie łącza (58%). Natomiast byli klienci Neostrady najczęściej wskazywali w tym kontekście na fakt przymusowego dołączania niechcianych usług dodatkowych (51%).

„Ciekawe, że mimo wysiłków wszystkich operatorów, żeby sprzedawać usługi pakietyzowane – co ma miejsce nie tylko u nas, ale wszędzie na świecie – abonenci wcale tego nie uwielbiają.” – mówi Tomasz Kulisiewicz, analityk rynku komunikacji elektronicznej „Dotyczy to szczególnie przypadku uzależnienia zakupu internetu od zakupu usługi telefonicznej, co negatywnie ocenia ponad 80 proc. ankietowanych.”

Byli klienci Neostrady zrezygnowali z tej usługi z powodu: wysokiej ceny łącza (39%), dodatkowej opłaty za utrzymanie łącza (38%), niskiej prędkości internetu (29%), zmiany miejsca zamieszkania (24%), złej jakości obsługi klientów (23%).

„Problemem usługi Neostrada nie jest koszt utrzymania łącza tylko sposób wykorzystywania go w marketingu oraz  dość wysokie sumaryczne koszty usługi detalicznej.” – uważa Anna Streżyńska, była Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej „Zamiast obniżenia sumarycznej ceny usługi operatorowi wygodniej jest koncentrować uwagę publiczności na 'narzuconej przez regulatora’ opłacie za utrzymanie łącza, za pomocą której usprawiedliwia poziom łącznych kosztów świadczenia internetu klientom.”

Byli klienci Neostrady najczęściej korzystają obecnie z usług małych sieci kablowych i tzw. sieci osiedlowych (łącznie 32% wskazań), następnie Netii (20%), UPC (18%), Vectry (11%), Multimediów (8%) i Dialogu (2%).

Większość aktualnych użytkowników Neostrady ma niewielki wybór lub niewielką świadomość możliwości wyboru dostawcy stacjonarnego dostępu do internetu. Najbardziej dostępni w miejscu zamieszkania dla ankietowanych, obecnych klientów Neostrady Orange (d. TP) są operatorzy: Netia (35%), UPC (19%), Vectra (16%), Multimedia (9%), Dialog (8%).

Natomiast byli klienci Neostrady – oprócz Orange Polska (dawna Telekomunikacja Polska), na którą wskazuje 57% ankietowanych, w większym stopniu dostrzegają dostępność innych operatorów (możliwość wielokrotnego wyboru) wskazując:  Netia (52 %), UPC (36%), Vectra (26%), Multimedia (16%), Dialog (12%) oraz innych operatorów (39%), w tym także mobilne usługi.

Źródło: ARC Rynek i Opinia