PageGroup – jedyna firma rekrutacyjna w gronie najlepszych pracodawców w Polsce

PageGroup, działająca w Polsce pod markami Michael Page, Page Personnel i Page Executive, dołączyła do prestiżowego grona Najlepszych Pracodawców w Polsce. Wyróżnienie zostało przyznane przez AON Hewitt na podstawie opinii wyrażonej przez 93% pracowników polskiego oddziału PageGroup.

 

PageGroup, jako pierwsza firma rekrutacyjna w historii ogólnopolskiego Badania Najlepszych Pracodawców, zdobyła tytuł Najlepszy Pracodawca, zajmując 4. miejsce w kategorii MSP. Wyróżnienie, które jest przyznawane firmom o najwyższym wskaźniku zaangażowania pracowników, opiera się przede wszystkim na ich opinii o swoim pracodawcy, ale bierze także pod uwagę realizowane przez organizację praktyki z zakresu HR.

 

W badaniu prowadzonym w PageGroup przez firmę doradczą AON Hewitt uczestniczyło 93% pracowników. Docenili oni m.in. możliwość rozwoju własnej kariery zawodowej w ramach PageGroup, zaufanie i partnerskie relacje z kadrą kierowniczą oraz kulturę wysokich wyników bazującą na jasnym określaniu celów i bieżącej informacji zwrotnej od przełożonego dotyczącej realizacji zadań. Badanie wykazało także, że pracownicy PageGroup bardzo cenią sobie samodzielność w pracy oraz poczucie spełniania zawodowego.

 

„Tytuł Najlepszego Pracodawcy 2014 w Polsce to ukoronowanie naszej dwuletniej pracy nad budowaniem zaangażowania pracowników i wdrażaniem systemu Employee Value Proposition” – powiedział Yannick Coulange, Dyrektor Wykonawczy PageGroup w Polsce. „Ta codzienna praca, w połączeniu z jasno wytyczonymi celami biznesowymi, pozwoliła nam szybko się rozwinąć i powiększyć udział w rynku. Tytuł Najlepszego Pracodawcy potwierdził, że droga jaką obraliśmy była słuszna. Źródłem naszego sukcesu rynkowego są bowiem wartości – wierzymy w pracę zespołową i sprawne działanie, dzielimy pasję i dumę z osiągnięć oraz dobrze się przy tym bawimy. Właśnie takie podejście zbudowało zaangażowanie naszych pracowników i w rezultacie doprowadziło do zwiększenia efektywności firmy” – dodał Yannick Coulange.

 

PageGroup otworzyło pierwsze biuro w Polsce w 2005 roku. Dziś zatrudnia kilkudziesięciu konsultantów w trzech biurach: w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Grupa obejmuje marki: Michael Page – specjalizującą się w rekrutacji menedżerów średniego i wyższego szczebla, Page Personnel – odpowiadającą za rekrutację pracowników od stanowisk asystenckich po starszych specjalistów, oraz Page Executive – realizującą rekrutacje kadry zarządzającej najwyższego szczebla. PageGroup była wielokrotnie wyróżniana jako dobry pracodawca w wielu krajach na świecie, między innymi w: Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA czy krajach azjatyckich.

 

Badanie Najlepsi Pracodawcy w Polsce prowadzone jest przez firmę AON Hewitt od 2005 roku. Skierowane jest do organizacji, które tworzą przyjazne miejsca pracy w oparciu o silne przywództwo, kulturę wysokich wyników i zaangażowanie pracowników. W badaniu mogą brać udział przedsiębiorstwa zatrudniające minimum 50 osób. W 9. edycji Badania Najlepsi Pracodawcy 2014 wzięło udział 108 firm, a tytuł Najlepszego Pracodawcy 2014 otrzymało 11 z nich.