Page personnel o trendach i wynagrodzeniach w sektorze SSC/BPO

Page Personnel, międzynarodowa firma doradztwa personalnego zajmująca się m.in. rekrutacją do sektora usług biznesowych (SSC/BPO), opublikowała broszurę informacyjną na temat tego rynku w Polsce. W materiale prezentowane są wiadomości cenne z punktu widzenia firm rozważających lokalizację biznesu w naszym kraju.

Kilka ostatnich lat to okres niezwykle dynamicznego rozwoju sektora centrów usług biznesowych (SSC/BPO) w Polsce. Szacuje się, że rynek ten rośnie w tempie około 20% rocznie. Obecnie nad Wisłą działa niemal 500 centrów, co daje Polsce 1 pozycję w regionie CEE i jedną z najwyższych na świecie pod względem lokalizacji. „Trend ten będzie się utrzymywał w najbliższym czasie, ponieważ wiele globalnych marek wciąż jest zainteresowanych otwarciem centrów w Polsce. Właśnie dla nich przygotowaliśmy zestawienie, które w pigułce prezentuje dane na temat potencjału naszego rynku krajowego oraz sektora SSC/BPO” – wyjaśnia Wojciech Bartz, Executive Manager w firmie Page Personel, która właśnie opublikowała broszurę prezentującą sektor usług dla biznesu w Polsce.

W sektorze SSC/BPO pracuje obecnie w Polsce ponad 128 tys. osób, co stanowi 40% wszystkich zatrudnionych w tym sektorze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Szacuje się, że liczba zatrudnionych wzrośnie do około 200 tys., przede wszystkim za sprawą dynamicznie rozwijających się usług finansowych. Jak wskazują dane ABSL[1] z 2013 r. inne, popularne w Polsce obszary specjalizacji centrów to: finanse i księgowość (59%), aplikacyjne usługi IT – (48%), obsługa klienta – np. wsparcie IT (42%), usługi IT w ramach infrastruktury (35%), a także HR (32%).

Co przyciąga globalne marki do Polski? Czynników jest kilka. Dotyczą one różnych obszarów i uzupełniają się wzajemnie tworząc sprzyjające środowisko prowadzenia działalności w tym sektorze. „Inwestorzy mogą liczyć w Polsce na zatrudnienie zarówno najwyższej klasy specjalistów jak i wykształconych w licznych ośrodkach akademickich absolwentów ze znajomością języków obcych i umiejętnością pracy w środowisku międzynarodowym potwierdzoną np. udziałem w programie Erasmus. Ważne dla nich są również: relatywnie niskie koszty pracy, rozwinięta infrastruktura, wielość dogodnych lokalizacji, dostęp do wolnej przestrzeni biurowej oraz zachęty finansowe, takie jak: zwolnienia podatkowe i wsparcie inwestycyjne z grantów rządowych, czy unijnych” – mówi Wojciech Bartz z Page Personnel.

Pod względem kosztów pracy, polski rynek jest dla inwestorów bardzo atrakcyjny. Według danych z raportu Page Personnel w 2014 r. płace w centrach usług biznesowych zaczynały się od 2300 PLN brutto/ miesięcznie na początkowych stanowiskach np. Junior Accountant, kończąc na 45.000 PLN brutto/ miesięcznie w przypadku kadry zarządzającej, np. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują specjaliści obszarów IT oraz finansów, niższe oferowane są zazwyczaj w działach obsługi klienta oraz call center. Powszechną praktyką są coroczne, inflacyjne podwyżki wynagrodzeń oraz premie. Oprócz wynagrodzenia pracownikom centrów w Polsce oferowany jest również system dodatków pozapłacowych. Najczęściej są to pakiety medyczne, dofinansowanie kursów językowych oraz karty do klubów sportowych.

Cechą charakterystyczną sektora SSC/BPO w Polsce jest zwiększający się stopień zaawansowania obsługiwanych procesów, podążający w kierunku projektów opartych na wiedzy, bez jednoczesnego zmniejszenia zakresu świadczonych usług podstawowych. Począwszy od 2010 roku zauważalna jest duża dynamika wzrostu stanowisk związanych z obsługą rynku banków i funduszy inwestycyjnych, w czym do tej pory specjalizowały się głównie: Dublin, Londyn i Luksemburg. W Polsce lokowanych jest także coraz więcej centrów o znaczeniu strategicznym, będących kluczowymi ośrodkami serwisowymi na Europę, a także region EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).

Tabela nr. 1: Aktualne zarobki brutto dla wybranych stanowisk wg  danych Page Personnel

Stanowisko Wynagrodzenie miesięczne Roczny koszt dla pracodawcy
Młodszy księgowy 3 600 zł 51 840 zł
Specjalista Obsługi Klienta ze znajomością języków obcych 3 600 zł 51 840 zł
Księgowy Funduszy Inwestycyjnych 3 600 zł 51 840 zł
Analityk AML 4 000 zł 57 600 zł
Księgowy 4 800 zł 69 120 zł
Treasury Specialist 5 600 zł 80 640 zł
Audytor Wewnętrzny / SOX 5 600 zł 80 640 zł
Analityk Finansowy 6 000 zł 86 400 zł
Kontroler Produktu 7 200 zł 103 680 zł
Lider Zespołu 9 200 zł 132 480 zł
F&A Menedżer 14 000 zł 201 600 zł
Dyrektor SSC 20 000 – 44 000 zł 288 000 – 636 000 zł


[1] ABSL – Association of Business Service Leaders in Poland – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych.