„Paczki wdzięczności” – nowa akcja marki Prima.

2 marca wystartowała akcja marki Prima „Paczki wdzięczności”. Do czerwca 2015 roku organizator będzie zachęcał Polaków do dziękowania za dobro otrzymane w przeszłości.

 Celem akcji jest umożliwienie Polakom podziękowania za pomoc, którą otrzymali w latach 80-tych, kiedy do Polski trafiło ponad 30 milionów paczek z trudno dostępnymi produktami. – W tamtych czasach, nie mieliśmy możliwości podziękować za otrzymaną pomoc. Dziś marka Prima, daje taką możliwość. Chcemy wysłać symboliczne paczki z podziękowaniem i jednocześnie zachęcamy Polaków do dzielenia się z nami swoimi historiami. Chcemy, aby ten element polskiej historii nie został zapomniany –mówi Marek Ryfka, szef marketingu marki Prima.

Kampania zakłada zintegrowane działania reklamowe, PR oraz online. Na potrzeby akcji zostały przygotowane spoty TV, w których Polacy dzielą się swoimi historiami związanymi z otrzymanymi paczkami. W jednym ze spotów swoją historię opowiada mistrz olimpijski Andrzej Wroński. Kampania reklamowa prowadzona będzie w TVP. Elementem działań będzie także reklama internetowa na największych portalach i działania w social mediach m.in. Facebook oraz YouTube.

Po stronie marki Prima project leaderem projektu jest Anna Sikorska, Marketing Specialist. Za kreację kampanii, scenariusz i realizację spotu TV odpowiada Agencja FCB Warsaw. Agencja Think Kong stworzyła stronę internetową www.paczkiwdziecznosci.pl oraz prowadzi całość działań w social media. On Board PR zajmuje się realizacją projektu w obszarze public relations. Za planowanie i zakup mediów odpowiedzialny jest dom mediowy Havas Media.