Orzeczenie WSA ma szansę zmienić praktykę organów skarbowych ws. zwrotu podatku VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że opóźnianie zwrotu podatku od towarów i usług w związku z przeprowadzaniem kontroli krzyżowych u partnerów biznesowych podatnika można uznać za rażące naruszenie prawa. – Wyrok to dobra wiadomość dla każdego uczciwego podatnika – ocenia Łukasz Czucharski z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

 

W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że bezczynność organu kontroli skarbowej w zakresie weryfikacji zasadności zwrotu VAT w pierwszej kolejności uderza w interesy rzetelnego podatnika, u którego brak zwrotu tej daniny może spowodować utratę płynności finansowej podatnika, a w rezultacie doprowadzić do jego upadłości.

 

Zgodnie z orzeczeniem, takie postępowanie godzi w interesy Skarbu Państwa nie tylko dlatego, że w razie stwierdzenia zasadności zwrotu powoduje konieczność zapłaty odsetek za zwłokę, lecz przede wszystkim dlatego, że niweczy szanse na wykrycie oszustów podatkowych. Sąd wskazał również, iż uzależnienie zwrotu VAT od ustalenia całości łańcucha dostaw nie jest konieczne do zakończenia doraźnej kontroli.

 

Wyrok jest nieprawomocny, a Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu rozważa wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mimo to, orzeczenie budzi nadzieję, że podatnicy wreszcie będą mogli skutecznie dochodzić swoich praw w walce z nadużyciami urzędników.

 

Przedsiębiorcy liczą na to, że ewentualna skarga zostanie oddalona, a sąd wskaże linię orzeczniczą w tego typu sprawach. Budujące jest, że wymiar sprawiedliwości dostrzega problemy, które Ministerstwo Finansów woli przemilczeć. Jest to szansa na trwałą zmianę funkcjonowania organów podatkowych, których szkodliwe działania zbyt często dotykają uczciwych podatników.