Oprocentowanie części kredytów spadnie dopiero w czerwcu

Coraz niższa stawka WIBOR powoduje, że rata przykładowego kredytu hipotecznego  spadła od początku czerwca aż o około 115 zł. Jednak w praktyce nie wszyscy kredytobiorcy odczuli obniżkę. Niektórzy z nich zapłacą niższą ratę dopiero w czerwcu przyszłego roku. Spowodowane jest to zróżnicowaną częstotliwością aktualizacji poziomu oprocentowania o bieżącą wysokość stawki WIBOR. Z danych Expandera wynika, że najrzadziej robią to BGŻ i Getin Noble Bank. Oprocentowanie części kredytów w ich ofercie jest zmieniane tylko raz w roku. 

 

Osoby spłacające kredyty hipoteczne w złotych mają obecnie powody do zadowolenia. Od początku czerwca stawka WIBOR 3M spadła z poziomu 2,72% do 2,01%. W rezultacie obniżce uległo oprocentowanie kredytów hipotecznych, a więc również comiesięczne raty. W przypadku zadłużenia na kwotę 300 000 zł, zaciągniętego na 25 lat, rata powinna spaść o około 115 zł. Dodatkowo w najbliższym czasie WIBOR, a więc i raty, mogą być jeszcze niższe, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej nie wyklucza dalszych obniżek stóp procentowych. Część kredytobiorców będzie musiała jednak poczekać na niższe raty. Nawet do połowy przyszłego roku.

 

Warto przypomnieć, że oprocentowanie kredytu hipotecznego w złotych jest sumą marży banku i stawki WIBOR. Marża jest stała w całym okresie spłaty, ale oprocentowanie może się zmieniać pod wpływem zmian stawki WIBOR. W większości przypadków instytucje finansowe sprawdzają wysokość tego wskaźnika raz na trzy miesiące i na podstawie ewentualnych zmian aktualizują poziom oprocentowania kredytów.

 

Na rynku działają jednak banki, które robią to rzadziej. Jednym z nich jest Getin Noble Bank. Jego klienci przy zaciąganiu kredytu mają dwie możliwości do dyspozycji. Jedna z nich zakłada aktualizację oprocentowania w oparciu o WIBOR 1Y. Ci, którzy ją wybrali na najbliższą zmianę oprocentowania będą musieli zaczekać do czerwca 2015 r. Druga opcja uwzględnia zmianę oprocentowania co trzy miesiące, a więc taką, jaką możemy znaleźć w większości innych ofert.

 

Drugim bankiem, którego klienci będą musieli dłużej poczekać na obniżkę rat kredytów jest BGŻ. Jego oferta zakłada aktualizację raz na sześć miesięcy (w oparciu o stawkę WIBOR 6M) lub raz na 12 miesięcy (odwzorowującą WIBOR 1Y). W BGŻ zmiana oprocentowania odbywa się jednak inaczej niż w Getinie. Moment, w którym następuje nie jest odgórnie narzucony, lecz zależy od daty podpisania umowy kredytowej. Oznacza to, że osoby, które zaciągnęły kredyt w połowie roku i niefortunnie wybrały stawkę roczną, zapłacą niższe raty dopiero w połowie przyszłego roku. Natomiast ci, którzy zadłużyli się przed rokiem odczują zmianę już  przy najbliższej wpłacie.

 

Na obniżkę długo muszą czekać także osoby, które skorzystały z oferty Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz ING Banku Śląskiego. W ich przypadku oprocentowanie jest zmieniane co sześć miesięcy, licząc od daty podpisania umowy. Jeśli dług został zaciągnięty w połowie roku, niższą ratę kredytobiorcy zapłacą dopiero na początku przyszłego roku. Przy okazji warto dodać, że pieniądze zaoszczędzone dzięki spadkowi raty warto odkładać na przyszłość. Za jakiś czas sytuacja może się bowiem odwrócić i stopy procentowe zaczną rosnąć. Co ciekawe, z niskiego oprocentowania i rat najdłużej będą się wtedy cieszyć osoby, których banki rzadko aktualizują oprocentowanie.