Opieka geriatryczna: ruszają bezpłatne kursy dla lekarzy

Dwa tysiące lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej może wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu opieki geriatrycznej. Pozwolą one na pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat leczenia seniorów, którymi lekarze zajmują się coraz częściej. Szkolenia będą odbywać się w weekendy, pierwsze już 30 stycznia.

Kursy organizowane są w wybranych ośrodkach uniwersyteckich. W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zaplanowano ich 15 w terminie od 30 stycznia do 24 maja 2015 r. Przygotowane przez ekspertów z dziedziny geriatrii szkolenie jest bezpłatne (dodatkowo zwracane są koszty dojazdu i zakwaterowania).

Lekarze w czasie trzydniowych zajęć zapoznają się ze specyfiką opieki nad osobami starszymi. Celem kursu jest także nabycie wiedzy nt. prawidłowej terapii geriatrycznej, form opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej oraz właściwej komunikacji z pacjentem.

Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Wydłużająca się średnia długość życia w Polsce powoduje, że lekarze podstawowej opieki medycznej coraz częściej zajmują się pacjentami powyżej 65 roku życia. Poza lekarzami swoją wiedzę w tym zakresie mogą doskonalić m.in. pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci środowiskowi. Więcej informacji o kursach na stronach: www.geriatria.mz.gov.pl oraz www.cmkp.edu.pl.

Poprawa bezpieczeństwa i promocja zdrowego stylu życia wśród seniorów to również jedne z priorytetów wojewody mazowieckiego. Na początku 2013 roku w urzędzie wojewódzkim opracowano raport zawierający analizę oraz rekomendacje jak poprawić opiekę medyczną i socjalną nad osobami powyżej 65 roku. W czerwcu 2014 r. zainaugurowano program „MazowieckiejAkademii Seniora”, który zakłada szkolenia seniorów z zakresu m.in. bezpieczeństwa, praw konsumentów oraz bezpiecznego stosowania leków. Przy wojewodzie pracuje również specjalna grupa zadaniowa ds. seniorów.