Odrzucona płatność – co dalej?

Z roku na rok rośnie ilość oraz wartość transakcji bezgotówkowych w Polsce. Według danych NBP w drugim kwartale 2014 roku wykonano ponad 435,8 mln transakcji przy użyciu kart na łączną kwotę 37,6 mld zł. Jako naród chętnie korzystamy z płatności bezgotówkowych i wiemy o nich coraz więcej. Są jednak sytuacje, w których nie zawsze wiemy co zrobić np. gdy na terminalu pojawia się komunikat o odrzuconej płatności. O tym jak zachować się, kiedy płatność nie zostanie zaakceptowana mówi Agnieszka Klyszcz-Taranta, Dyrektor Obsługi Klienta w PaySquare. 

 

Płacimy. Transakcja odrzucona. Co dalej? Zazwyczaj podejmuje się kolejną próbę zrealizowania transakcji. Zatwierdzone. Czy to już koniec? Można spokojnie odejść? Co z potwierdzeniem odrzucenia płatności? Czy będzie nam jeszcze potrzebne? Warto znać odpowiedzi na te pytania, aby uniknąć problemów po odejściu od kasy.

Co terminal miał ma myśli?

Komunikat informujący o tym, że transakcja nie została zaksięgowana pojawia się z różnych powodów. Najczęściej pojawiają się trzy komunikaty:

  • „odmowa” przeważnie oznacza, że płatność jest niemożliwa z powodu przekroczenia limitu na karcie,
  • „kod PIN błędny” oznacza błąd w numerze PIN,
  • „transakcja odrzucona” oznacza błąd w połączeniu, który uniemożliwił autoryzację.

W przypadku pojawienia się jednego z powyższych komunikatów możliwe jest powtórzenie transakcji, a klient może być pewien, że z jego karty nie zostały pobrane środki. Dla sprzedawcy oznacza to także brak autoryzacji, czyli nie uiszczenie zapłaty za towar oraz konieczność powtórzenia płatności tą samą lub inną kartą. Jeśli odmowa pojawi się ponownie, to sprzedawca powinien zadzwonić na infolinię dostawcy terminali.

Pewność zaksięgowanej transakcji

Kolejna próba, tym razem udana. Kiedy możemy mieć pewność, że transakcja została zaksięgowania? Oznaczają to poniższe komunikaty:

  • „zweryfikowany kod PIN”
  • „proszę obciążyć mój rachunek”

Oba te komunikaty potwierdzają, że środki zostały przekazane z karty klienta na konto sprzedawcy. Można spokojnie zakończyć zakupy, jednak należy pamiętać jeszcze o kilku ważnych aspektach.

Potwierdzenia – zachować czy wyrzucić?

Zachowanie kopii paragonu jest ważne w przypadku każdej transakcji, niezależnie od tego czy była ona udana czy nie. W razie jakiejkolwiek reklamacji, paragon stanowi potwierdzenie transakcji. Szczególne znaczenie ma to dla sprzedawców, ponieważ gdyby doszło do złożenia reklamacji przez właściciela karty w banku, taki paragon stanowi o tym, że transakcja została przeprowadzona pomyślnie lub nie. Oczywiście najlepiej zapobiegać wszelkiego rodzaju pomyłkom, żeby uniknąć reklamacji. W tym celu w chwili dokonywania transakcji sprzedawca powinien zwrócić szczególną uwagę na to czy kartą posługuje się jej właściciel, na poprawność wpisanej kwoty, np. 150 zł, a nie 1,50 zł czy 15 000 zł oraz na komunikat wydrukowany na potwierdzeniu, aby mieć pewność, że płatność została poprawnie zrealizowana. To samo dotyczy klienta, po otrzymaniu paragonu także powinien on sprawdzić czy kwota jest taka sama jak ta na paragonie fiskalnym lub innym dokumencie sprzedaży.

Zwracając uwagę na tych kilka kwestii możemy w pełni świadomie korzystać z zalet i wygody, jakie zapewniają płatności bezgotówkowe.