Nowe struktury wewnętrzne ZM Henryk Kania

Fot. ZM Henryk Kania

W dniu 14 października spółka ZM Henryk Kania – wiodący producent wyrobów wędliniarskich – wprowadziła nową strukturę wewnętrzną opartą na podziałach kompetencyjnych w ramach zarządu. Stanowisko prezesa objął dotychczasowy wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Minczanowski, który pełnił funkcję prezesa także w okresie od sierpnia 2013 roku do maja 2014 roku. W skład zarządu spółki weszła ponadto Beata Korab-Białobrzeska, która odpowiadać będzie za budowę marki oraz działania z zakresu marketingu i public relations. Dotychczasowy prezes – Henryk Kania, twórca sukcesu nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmy – jako doradca nowo powołanego zarządu skoncentruje się na budowaniu długoterminowej strategii oraz relacjach z kluczowymi partnerami. Zmiany w zarządzie ZM Henryk Kania są efektem ponad rocznych prac związanych z profesjonalizacją struktur wewnętrznych i podziałem obszarów kompetencyjnych.

Nowy zarząd ZM Henryk Kania będzie działał w czteroosobowym składzie. Grzegorz Minczanowski – prezes zarządu – odpowiadać będzie za kompleksowe zarządzanie spółką, finanse i sprawozdawczość. Piotr Wiewióra – wiceprezes zarządu – obejmie odpowiedzialność za procesy produkcyjne, rozwój spółki oraz nadzór na poszczególnymi zakładami. Dominika Rąba – członek zarządu – będzie nadzorować sprzedaż, marżowość i efektywność produkcji oraz administrację. Do kompetencji Beaty Korab-Białobrzeskiej – nowo powołanego członka zarządu – należeć będzie marketing, handel oraz PR. Ponadto prokurentem spółki pozostała Ewa Łuczyk, natomiast stanowisko doradcy zarządu w zakresie planów i działań strategicznych oraz umacniania długoterminowych relacji objął Henryk Kania.

„Naszym głównym celem było zbudowanie profesjonalnych struktur wewnętrznych, opartych na obszarach kompetencyjnych. Prace przygotowawcze do tej zmiany prowadziliśmy ponad rok. Obecnie będę mógł skupić się na kwestiach strategicznych dla spółki oraz umacnianiu relacji z kluczowymi partnerami. Kierowanie firmą powierzam profesjonaliście od lat związanemu z naszą firmą i doskonale znającemu branżę, w której działamy. Jestem przekonany, że zarząd w obecnym składzie poprowadzi firmę do kolejnych sukcesów” –­ powiedział Henryk Kania, twórca sukcesu firmy ZM Henryk Kania.

Grzegorz Minczanowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie ukończył Wydział Ekonomii na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2003 roku prowadził własną działalność gospodarczą – Kancelarię Biegłego Rewidenta. Jest specjalistą w zakresie audytu, rachunkowości oraz doradztwa podatkowego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kontroli procesów inwestycyjnych, controlingu i rachunkowości zarządczej. Ze spółką ZM Henryk Kania jest związany od 2010 roku – przez trzy lata pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. Wiceprezesem spółki był od maja 2014 roku.

„Moim zadaniem będzie kontynuacja mądrej i skutecznej strategii realizowanej przez dotychczasowego prezesa spółki. Dlatego kluczowe dla nas będzie wsparcie Pana Henryka Kani jako doradcy zarządu. Mam nadzieję, że moje dotychczasowe doświadczenie pozwoli ZM Kania osiągać dalsze sukcesy na rynku wyrobów wędliniarskich i mięsnych” –­ powiedział Grzegorz Minczanowski, prezes zarządu ZM Henryk Kania.

Beata Korab-Białobrzeska ukończyła Szkołę Główną Handlową na wydziale Handlu Wewnętrznego. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży produktów FMCG oraz farmaceutycznych. Jako specjalista w dziedzinie marketingu pracowała w międzynarodowych korporacjach, takich jak: Unilever, GlaxoSmithKline, Berlin-Chemie/Menarini, Bosch & Siemens, a także polskich firmach US Pharmacia i Polfarmex. Była odpowiedzialna za współtworzenie strategii wprowadzania globalnych marek na rynek polski. Jest autorką komercyjnego sukcesu marek Rama, Delma czy Kasia. Od 1997 roku związana z branżą farmaceutyczną – głównie rynkiem preparatów OTC, suplementów diety oraz dermokosmetyków. Od stycznia 2012 związana z firmą Zelmer (grupa BSH), gdzie współtworzyła oraz koordynowała strategię rozwoju firmy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Od czerwca 2014 pełniła funkcję dyrektora marketingu firmy ZM Henryk Kania.

Piotr Wiewióra z zawodu jest ekonomistą. Posiada rozległą wiedzę w obszarze zarządzania i sprzedaży. Doskonale zna rynek dostawców i odbiorców w branży mięsnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w procesie nadzoru nad wszystkimi procesami produkcyjnymi i technologicznymi prowadzonymi w spółkach branży przetwórstwa mięsnego. W latach 1991-2012 związany z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych w obszarze dystrybucji, logistyki i handlu. Od 2008 pełnił stanowisko dyrektora ds. sprzedaży, od 2010 – wiceprezesa zarządu. Od 1 stycznia 2013 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu Zakładów Mięsnych Henryk Kania.

 

Dominika Rąba jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończyła Wydział Romanistyki. Od początku swojej kariery zawodowej związana z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania, a później z Zakładami Mięsnymi Henryk Kania. Od 2006 roku pracowała w Dziale Marketingu, a następnie Dziale Sprzedaży. Od połowy 2010 roku zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora ds. sprzedaży. Od września 2012 roku do września 2014 roku pełniła funkcję dyrektora ds. sprzedaży. W dniu 30 września 2014 roku powołana na stanowisko członka zarządu.