Nowe przepisy antyplagiatowe

1 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wprowadzone zostały zmiany dotyczące kontroli antyplagiatowej, zniesienia opłat za drugi kierunek studiów, tworzenia repozytoriów prac dyplomowych oraz zmiany w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

Nowelizacja ustawy nakłada na wszystkie szkoły wyższe w Polsce obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w programie antyplagiatowym. Tym samym kończy się w Polsce era plagiatów. Docelowo ma powstać Centralne Repozytorium Prac Dyplomowych, w którego zasobach znajdą się wszystkie prace dyplomowe obronione od 2009 roku – ma ono stanowić bazę porównawczą dla weryfikacji antyplagiatowej. System Plagiat.pl będzie zintegrowany z CRPD. Nowelizacja weszła w życie 1 października, ale regulacje dotyczące kontroli antyplagiatowej będą obowiązywać od początku przyszłego roku – obejmując studentów aktualnie będących na czwartym roku studiów.

– Cieszę się, że w tak ekspresowym tempie udało się zakończyć pracę nad ustawą – podkreślała po przyjęciu ustawy przez parlament minister Lena Kolarska-Bobińska. – Wspólnie udało nam się wypracować takie przepisy, które zadowalają zarówno szkoły wyższe, jak i studentów. Same uczelnie widzą w nowym prawie dużo zalet i ważnych rozwiązań. Udało się też wprowadzić takie rozwiązania, które ułatwią innowacyjność. I konsolidację, współpracę uczelni – wyjaśnia minister nauki.
– „Nowelizacja ustawy to bardzo dobra informacja, która może przyczynić się do poprawy jakości kształcenia w Polsce. Dzięki zmianom każda praca dyplomowa będzie obowiązkowo sprawdzona pod kątem oryginalności tekstu. Uczelnie muszą stworzyć nową procedurę antyplagiatową, a studenci będą musieli brać pod uwagę nowe przepisy. To przełoży się na zmniejszenie problemu plagiatowania w całym kraju. ” – uważa dr Sebastian Kawczyński, Prezes Zarządu firmy Plagiat.pl.