Nowe e-usługi Służby Celnej

Służba Celna w październiku 2015 roku uruchomiła dwie nowe usługi ułatwiające międzynarodowy obrót towarowy. Wśród wdrożonych rozwiązań jest usługa umożliwiająca rezerwacje on-line terminu odprawy granicznej w oparciu o System eBooking TRUCK, a także centralizacja rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną w oparciu o Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR 2.

To kolejne dwie usługi wpisujące się w misję Służby Celnej czyli usprawnianie przekraczania granicy oraz ułatwianie prowadzenia legalnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, których działania zawodowe wiążą się np. z handlem międzynarodowym, już o tym wiedzą i korzystają, bo nowe usługi pozwalają na duże oszczędności czasu i pieniędzy, a tym samym podniesienie konkurencyjności działań.

System eBooking TRUCK to nowe rozwiązanie informatyczne dedykowane usprawnieniu ruchu wywozowego towarów z Polski, stworzone w oparciu o badania środowiska transportowego. Dzięki specjalnemu serwisowi internetowemu kierowcy samochodów ciężarowych a w ich imieniu także przedsiębiorcy transportowi mogą z wyprzedzeniem 30-dniowym rezerwować termin odprawy granicznej. Usługa dostępna jest od 5 października 2015 r. dla korzystających z odpraw na przejściu granicznym w Grzechotkach (granica z Federacją Rosyjską) i Terminalu Samochodowym w Koroszczynie (granica z Białorusią). To pierwszy tego typu system uruchomiony na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, którego głównym celem jest  zwiększenie przepustowości na wschodnich granicach Polski.

Internetowe rezerwacje już zyskują zwolenników. Tylko w pierwszym tygodniu dostępności z eBooking TRUCK skorzystało 352 użytkowników, kierowców i przedsiębiorców. W tym czasie odprawionych zostało łącznie 5315 pojazdów ciężarowych, wśród których znaleźli się także pierwsi użytkownicy rezerwujący on-line termin odprawy z wyprzedzeniem.

Służba Celna liczy także, że eBooking TRUCK szybko zyska zwolenników dzięki prostej obsłudze sytemu w 5 krokach:

 1. Rejestracja poprzez stronę www.e-booking.gov.pl (czynność jednorazowa, po której możliwe będzie zalogowanie się na konto),
 2. Rezerwacja dogodnego terminu odprawy – samemu lub przy wsparciu np. spedytora lub agenta celnego,
 3. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji terminu na podany adres e-mail,
 4. Przyjazd do strefy oczekiwania na przejściu granicznym, np. na 2 godziny przed odprawą,
 5. Wywołanie ze strefy oczekiwania i odprawienie się o zarezerwowanej wcześniej godzinie.

Szczegółowe informacje na temat systemu można znaleźć na stronie internetowej: www.e-booking.gov.pl.

 Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR 2 to zupełnie nowa jakość w zakresie poboru należności i rozliczeń z przedsiębiorcami z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Służbę Celną. ZEFIR 2 jest jednym z systemów wchodzących w skład Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SI SC) przewidzianych do realizacji w ramach Programu e-Cło* współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zefir 2 świadczy pełną obsługę poboru należności i rozliczeń z przedsiębiorcami, z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Służbę Celną. Jest narzędziem wspomagającym rozliczenia z budżetem zarówno naszego kraju jak i Unii Europejskiej, wykorzystywanym przez wszystkie jednostki Służby Celnej w pełnym zakresie oraz organy skarbowe, a także Ministerstwo Finansów, w obszarze sprawozdawczości i planowania.

Uruchomienie Systemu ZEFIR 2 zostało poprzedzone standaryzacją przelewów w zakresie ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną oraz udostępnieniem Klientom usługi e-Klient i Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (www.puesc.gov.pl). Wraz z Systemem ZEFIR2 uruchomiono obsługę zabezpieczeń w akcyzie, tranzycie i imporcie w oparciu o nowy System Obsługi Zabezpieczeń OSOZ2.

Korzyści płynące z wprowadzonego rozwiązania:

 • rozliczania dochodów budżetu państwa obsługiwanych przez Służbę Celną prowadzone są w jednym miejscu – w Centrum Rozliczeń w Nowym Targu w ramach IC w Krakowie (alokacja zadań, nie kadr);
 • podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie rozliczeń dochodów budżetu państwa – jedno konta dla cła i podatku VAT (dotychczas 16 kont) i jedno konto dla wpłat podatku akcyzowego (dotychczas 16), zakładana automatyzacja rozliczeń wpłat minimum 50%;
 • uproszczenie oraz zwiększenie efektywności działań po stronie przedsiębiorców i podatników,
  a także obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw; standard przelewu ogranicza możliwość omyłki i ewentualnych zaległości we wpłatach (minimalizacja odsetek);
 • uzyskanie przez przedsiębiorcę i podatnika szybkiej informacji o stanie swojego konta dzięki współpracy Systemu ZEFIR2  z Platformą Usług Elektronicznych Służby Celnej.

Zefir 2 będzie obsługiwał 1/3 dochodów budżetu państwa. Przewiduje się ponad 5.000 użytkowników wewnętrznych systemu. W pierwszych 2 dniach złożono 850  deklaracji AKCU w formie elektronicznej oraz pobrano 2300 potwierdzeń zapłaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych.

Rok 2015 to przełomowy moment na drodze rozwoju e-usług polskiej Służby Celnej – w drugą połowę 2015 roku weszliśmy z uruchomioną, w ramach Programu e-Cło, nową Platformą Usług Elektronicznych www.puesc.gov.pl czyli pojedynczym punktem dostępu do systemów informatycznych Służby Celnej dla wszystkich przedsiębiorców. Dzięki e-Klientowi SC, poprzez konto na platformie PUESC, możliwy jest dostęp do wszystkich danych, informacji wysyłanych i odbieranych poprzez konto, wniosków, komunikatów, informacji finansowych itp. W jednej aplikacji dokonamy wszystkich rejestracji wynikających z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) i pozyskamy dane referencyjne, umożliwiające np. automatyczną obsługę zgłoszeń celnych. Proces zmian zakończy udostępnienie docelowych rozwiązań obsługujących IMPORT, EXPORT i TRANZYT oraz obrót towarami z zawieszoną akcyzą.