NIK wyróżniona honorowym Kryształem Przetargów Publicznych

Kapituła Kryształów Przetargów Publicznych przyznała NIK nagrodę honorową za konsekwentne stanie na straży przejrzystości, jakości i poprawności prowadzonych postępowań przetargowych w Polsce.

Kryształy Przetargów Publicznych to nagrody, których celem jest upowszechnianie najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie postępowań przetargowych. Kryształy otrzymują zamawiający, którzy działają w sposób przejrzysty i zgodny z zasadami uczciwej konkurencji, doprowadzając do wyboru najkorzystniejszej oferty. Nagradzani są również wykonawcy, którzy realizują inwestycje w zgodzie z najwyższymi standardami i poszanowaniem publicznych pieniędzy.

W tym roku po raz pierwszy Kapituła zdecydowała się przyznać wyróżnienie honorowe. Otrzymała je Najwyższa Izba Kontroli. Izba została nagrodzona – jak piszą organizatorzy – “za ugruntowane i niezmienne stanowisko w sprawie przestrzegania fundamentalnych zasad udzielania zamówień publicznych oraz za wkład w rozwój systemu zamówień poprzez konsekwentne stanie na straży jakości i poprawności prowadzonych postępowań przetargowych od początku istnienia systemu zamówień w Polsce”.

– To wyróżnienie i cieszy, i zobowiązuje – powiedział Krzysztof Kwiatkowski, odbierając w imieniu NIK nagrodę. Prezes Najwyższej Izby Kontroli pogratulował też obecnym na sali przedstawicielom publicznych instytucji coraz lepszych postępowań przetargowych, które coraz rzadziej są kwestionowane przez inspektorów Izby.