Niepełnosprawność problemem na rynku pracy?

W pierwszym kwartale 2015 r. współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniósł 28,8%. Chociaż wzrósł on w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczba takich rekrutacji jest nadal niska. Głównym powodem tej sytuacji jest obawa kandydata przed nierównym traktowaniem w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, z kolei pracodawców niepokoją bariery finansowe oraz techniczne.

Jedną z najtrudniejszych rzeczy dla osób niepełnosprawnych pozostaje wejście na rynek pracy czy też powrót do aktywności zawodowej. W ciągu ostatnich lat liczba zatrudnień osób niepełnosprawnych w Polsce wzrosła nieznacznie. Występuje wiele obaw, które pojawiają się podczas próby zatrudnienia, zarówno ze strony potencjalnych pracowników, jak i samych pracodawców.

Niepełnosprawni mają trudniej

Rozmowy kwalifikacyjne stresują większość Polaków. W walce ze stresem nie pomaga zapewne negatywna postawa rekrutera, a jak wynika z badań przeprowadzonych na cele zapraszamnarozmowe.pl podczas rozmowy spotkało się z nią aż 48% osób. Część badanych w czasie spotkania rekrutacyjnego obawia się właśnie dyskryminacji z powodu niepełnosprawności. Główną przyczyną takiej sytuacji może być niska tolerancja i znikoma integralność społeczeństwa polskiego z osobami niepełnosprawnymi. Dużą rolę w tej kwestii odgrywają ogólnie przyjęte stereotypy dotyczące osób dotkniętych inwalidztwem. Niepokój niepełnosprawnych odnoszący się do rozmów z pracodawcami jest więc w pełni uzasadniony. Dodatkowe wątpliwości tworzą również niska samoocena czy lęk przed zmianą otoczenia.

Wśród pracodawców sytuacja kształtuje się podobnie. Panuje przekonanie, że osoby niepełnosprawne są mniej samodzielne i będą wymagały większej pomocy. Co gorsza, uważane są one często za niekompetentne i mniej skuteczne w pracy. Kolejną wątpliwość rodzą wydatki związane z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych. Dostosowanie miejsc pracy do stanu zdrowia pracownika staje się koniecznością, a koszty bywają dość wysokie. Właśnie tego typu sytuacje zniechęcają zatrudniających, a wejście osoby niepełnoprawnej na rynek pracy staje się jeszcze trudniejsze.

Dlaczego jednak warto

Przyjęcie do pracy osoby niepełnosprawnej nie wiąże się jednak z samymi trudnościami. Warto podkreślić, że są to często osoby bardzo pracowite i ambitne, które mogą wiele wnieść do firmy. Pracodawca może również ubiegać się o specjalne dofinansowanie z racji zatrudniania osoby niepełnosprawnej. Obecnie na rynku istnieje kilka programów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, zajmujących się zarówno pośrednictwem w procesie rekrutacyjnym, jak i likwidacją barier ekonomicznych, technicznych i mentalnościowych.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, nie tylko stwarza korzyści dla pracodawców, ale kształtuje również opinię społeczeństwa polskiego i zmienia postawy obywateli. To bardzo ważne, by osoby dotknięte kalectwem czuły się akceptowane i użyteczne społecznie. Wiele zależy nie od ich nastawienia, ale tego jak są traktowane przez otaczające je środowisko. Każda pomoc w ułatwieniu takiej współpracy bardzo się liczy. W Polsce powstało już kilka programów wspomagających współpracę między pracodawcami i osobami niepełnosprawnymi, co bardzo ułatwia tym ostatnim wejście w środowisko pracy  – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie rynek pracy oferuje sporo możliwości osobom niepełnosprawnym. Dzięki nowoczesnym technologiom, coraz łatwiej dostosować stanowiska pracy do wymagań pracowników. Istnieją również sposoby, na ułatwienie samego procesu rekrutacyjnego. Jednym z nich jest zatrudnianie pracowników poprzez wideorozmowy. Innowacje tego typu pozwalają na sprawne, szybkie, a przede wszystkim skuteczne przeprowadzenie rozmów z kandydatami, bez ograniczeń w zakresie miejsca i czasu.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych często wiąże się z nierównymi szansami na starcie. Osoby takie są często postrzegane gorzej i oceniane przez pryzmat inwalidztwa, a nie rzeczywistych kwalifikacji. Na szczęście istnieją narzędzia, które pomagają w równym traktowaniu kandydatów w procesie rekrutacyjnym, pracodawcy zaś coraz częściej z nich korzystają  – mówi Łukasz Sójka, dyrektor zarządzający ATOTA Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za stworzenie usługi Zapraszamnarzomowe.pl, która wykorzystuje wideorozmowy.