Nerwowa konsolidacja na PLN

Środowy, poranny handel na rynku  złotego przebiega pod znakiem stabilizacji w zakresie ostatniej konsolidacji na parach związanych z PLN. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,2242 PLN za euro, 3,3126 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4970 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu pozostają stabilne w okolicach 2,657% w przypadku obligacji 10-letnich.

 

Pomimo ciekawych informacji jakie pojawiły się na rynku w ostatnich godzinach nie obserwowaliśmy umocnienia polskiej waluty, podczas gdy dług zanotował lekkie spadki na bazie najniższego odczytu PKB q/q dla Chin od pięciu lat. W konsekwencji rentowności większości papierów na rynku nieznacznie wzrosły w tym również polskich obligacji. W przypadku złotego polska waluta nie zareagowała znacząco na spadki na rynku eurodolara pomimo, iż powód tego ruchu traktować należy jako czynnik wspierający PLN. Na rynku pojawiły się doniesienia, że EBC rozważa zakupy obligacji korporacyjnych na rynku wtórnym (prawdopodobnie od 2015r.) i już pracuje nad takim programem, który miałby na celu wsparcie europejskich przedsiębiorstw i całej gospodarki Strefy Euro. Co ciekawe FT nie potwierdził tych doniesień. Teoretycznie więc uruchomienie kolejnych środków stymulacyjnych przez EBC byłoby korzystne również dla złotego oraz pozostałych walut wchodzących w skład koszyka CEE, jednak niepewność co do realizacji takiego scenariusza powstrzymuje inwestorów przed próbą jego rozegrania. W konsekwencji w dalszym ciągu obserwujemy dość bierne zachowanie polskiej waluty, która jedynie w sposób proporcjonalny reaguje na wydarzenia na szerokim rynku.
W trakcie dzisiejszej sesji GUS poda dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach za październik. Dane te, choć niezwykle istotne z punktu oceny sytuacji w gospodarce w poszczególnych sektorach, zwyczajowo są pomijane przez rynek. Inwestorzy czekają przede wszystkim na jutrzejsze wskazania z zakresu sprzedaży detalicznej oraz stopy bezrobocia za wrzesień, aby móc oszacować prawdopodobieństwo kolejnych obniżek w listopadzie.

 

Z rynkowego punktu widzenia pary związane ze złotym tkwią w ramach paro-sesyjnych konsolidacji. Z jednej strony mamy dość istotne opory jak 3,5115 CHF/PLN oraz 4,2330 EUR/PLN ograniczające spadki na PLN, z drugiej zaś każda próba rozegrania mocniejszej polskiej waluty kończy się podbiciem kwotowań par. W zakresie informacji podanych powyżej ciekawym „tematem” jest obecnie USD/PLN, gdzie umocnienie dolara na szerokim rynku może przynieść test kluczowych okolic 3,3525 USD/PLN.