NBP upamiętnił 150. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego

W czwartek, 2 października 2014 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nowe monety okolicznościowe – złotą monetę o nominale 200 zł oraz srebrną dziesięciozłotówkę, które upamiętniają 150. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego.

 

„Był jednym z najwybitniejszych polskich prozaików, dramatopisarzy; pisarzem przekonanym o szczególnym posłannictwie literata, jego odpowiedzialności za kształtowanie losu narodu i Ojczyzny” – podkreśla Sylwia Zacharz, kierownik Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Wśród najbardziej znanych utworów pisarza należy wymienić „Syzyfowe prace”, „Ludzie bezdomni”, „Popioły”, „Dzieje grzechu”, „Rozdziobią nas kruki, wrony” oraz „Wierna rzeka”. W ostatnich latach życia pisarza powstały: „Snobizm i postęp”, zbiór opowiadań „Pomyłki”, powieść „Przedwiośnie” oraz poemat prozą „Puszcza jodłowa”.

 

Stefan Żeromski poświęcił swe życie nie tylko pracy literackiej, lecz także działalności społecznej. „Zakładał szkoły, uniwersytety, biblioteki. Aktywnie uczestniczył w organizacji życia kulturalno-literackiego. Był laureatem licznych nagród, pretendentem do literackiej Nagrody Nobla. Jego twórczość doczekała się licznych przekładów i ekranizacji filmowych” – wyjaśnia Sylwia Zacharz.

 

Narodowy Bank Polski przygotował dwie monety upamiętniające 150. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego. Moneta złota o nominale 200 zł, zaprojektowana przez Dominikę  Karpińską-Kopiec, zostanie wyemitowana w nakładzie do 2,5 tys. sztuk, każda w cenie 2 400 zł. Komplet uzupełnia moneta srebrna o nominale 10 zł, zaprojektowana przez Roberta Kotowicza, wyemitowana w nakładzie do 30 tys. egzemplarzy, której cena wynosi 90 zł. Monety są już dostępne dla kolekcjonerów w oddziałach okręgowych NBP oraz sklepie internetowym Kolekcjoner.

 

Kolejna emisja wartości kolekcjonerskich NBP jest zaplanowana na 7 listopada br. Tego dnia do obiegu zostanie wprowadzona kolejna moneta z serii „Polscy Malarze XIX/XX w.” o nominale 20 zł – „Józef Chełmoński” oraz kolejna pięciozłotówka z serii „Odkryj Polskę” – „Zamek Królewski w Warszawie”.

 

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – także kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Więcej informacji na temat emisji wartości kolekcjonerskich NBP, w tym wizerunki banknotów i monet, znajduje się na stronie internetowej NBP.