Moncef Khanfir nowym wiceprezesem zarządu SMT SA

Rada Nadzorcza SMT S.A. mianowała Moncefa Khanfira na stanowisko wiceprezesa zarządu SMT S.A. odpowiedzialnego za sektor business travel.

 

Moncef Khanfir jest współzałożycielem spółki zależnej SMT SA – iAlbatros, w której pełni obecnie funkcję prezesa zarządu. Pod jego skrzydłami iAlbatros w niespełna dwa lata stał się liczącym graczem na francuskim rynku usług rezerwacji hotelowych dla klientów biznesowych (business travel).  Dysponuje on bogatą wiedzą o branży business travel i jest uznanym ekspertem w zakresie dostarczania korporacjom efektywnych rozwiązań e-Procurement, wykorzystujących najnowocześniejszą technologię. Moncef Khanfir poświęcił ponad 19 lat na opracowywanie i wdrażanie usprawnień technologicznych i procesowych w branży turystycznej. Jest współzałożycielem KDS – europejskiego lidera  w tworzeniu rozwiązań informatycznych służących zarządzaniu podróżami służbowymi za pośrednictwem internetu. Jest także pionierem w zakresie wykorzystania narzędzi Self Booking Tool w Europie. Moncef Khanfir uzyskał stopień doktora wyspecjalizowanego w zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją. Był także wykładowcą uniwersyteckim.

 

„Dołączenie Moncefa Khanfira do zarządu SMT S.A. jest kolejnym znaczącym krokiem w realizacji strategii Grupy SMT. To człowiek wpisany w DNA naszej spółki. Wierzę, że jego  niezwykle cenne doświadczenie i know-how pozwolą nam jeszcze efektywniej wspólnie zarządzać firmą i  podążać w kierunku międzynarodowej ekspansji.”  – podkreśla Konrad Pankiewicz, prezes zarządu.

 

Obecnie w skład zarządu grupy kapitałowej SMT SA wchodzą:

Konrad Pankiewicz – prezes zarządu

Szymon Pura – wiceprezes zarządu

Przemysław Soroka – wiceprezes zarządu

Moncef Khanfir  – wiceprezes zarządu