Ministerstwo Finansów chce znieść obecną Ordynację Podatkową

– Pomysł Ministra Finansów dotyczący stworzenia Komisji Kodyfikacyjnej jest ciekawym rozwiązaniem. Ta inicjatywa może pomóc w dyskusji dotyczącej zniesienia wielu niekorzystnych dla przedsiębiorców przepisów w obowiązującym prawie podatkowym – mówi Klaudia Kaniecka z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.
Ministerstwo Finansów chce znieść obecną Ordynację Podatkową i zastąpić ją Kodeksem praw i obowiązków podatnika. Dlatego też Komisja Kodyfikacyjna miałaby zacząć działać już od 1 października 2014 r.
Do jej zadań miałoby należeć opracowanie nowego projektu ustawy dotyczącej ogólnej materii prawa podatkowego. W skład 15-osobowej komisji mają wchodzić przedstawiciele Ministerstwa Finansów, eksperci podatkowi oraz naukowcy. Dodatkowo komisja będzie mogła zlecać sporządzanie zewnętrznych ekspertyz.

Chociaż – co do zasady – tworzenie nowej procedury podatkowej od podstaw nie wydaje się koniecznym rozwiązaniem, to jednak warto poprzeć tę inicjatywę. Współdziałanie z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców czy środowiskiem naukowym jest konieczne, by wyeliminować z prawa podatkowego wiele niekorzystnych dla przedsiębiorców przepisów. Gdyby instytucja ta już działała, zapewne nie byłoby w projekcie nowelizacji Ordynacji Podatkowej, nad którym Ministerstwo Finansów kończy prace, tak wielu niebezpiecznych dla polskich przedsiębiorców propozycji przepisów.
Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP