Miejski Rzecznik Konsumentów w obronie mieszkańców

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie będzie reprezentował grupę konsumentów zdecydowanych dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym. Będzie to kolejny proces zbiorowy z udziałem rzecznika konsumentów.

W Warszawie zawiązała się grupa ponad 100 konsumentów, którzy w różnych okolicznościach przystąpili do umowy ubezpieczenia grupowego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. Konsumenci zamierzają dochodzić od ubezpieczyciela zwrotu kwot jakie przedsiębiorca ten uzyskał – ich zdaniem – bezpodstawnie, powodując uszczerbek majątkowy po stronie konsumentów. Konsumenci zamierzają dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu grupowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Rzecznik wyraziła gotowość do występowania jako reprezentant organizującej się grupy i wniesienia pozwu zbiorowego.

Przypomnijmy, 30 kwietnia br. sukcesem zakończył się trwający ponad 3 lata proces w postępowaniu grupowym, w którym Miejski Rzecznik Konsumentów występowała jako reprezentant 1247 konsumentów przeciwko mBank SA (dawniej BRE Bank SA). Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 3 lipca 2013 r. Sąd II instancji podzielił stanowisko Sądu Okręgowego i uznał odpowiedzialność banku wobec konsumentów. Bank pobierał od konsumentów raty kredytu w oparciu o postanowienie umowne, które Sądy uznały za klauzulę niedozwoloną, niewiążącą członków grupy. Klauzula ta bowiem w sposób niejednoznaczny określała parametry zmienności oprocentowania kredytu, dawała bankowi możliwość swobodnego, pozbawionego kontroli ustalania wysokości rat. Ustalanie przez bank wysokości odsetek ponad poziom określony w dniu zawarcia kontraktu nie miało umocowania w umowie, a zawyżanie rat spowodowało uszczerbek majątkowy po stronie konsumentów.

Warszawiacy są coraz bardziej świadomymi swoich praw konsumentami. W tym procesie są wspomagani przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Jego podstawowym zadaniem jest udzielanie bezpłatnych porad i informacji o obowiązujących regulacjach prawnych oraz możliwości ich wykorzystania. Na stronie www.konsument.um.warszawa.pl mieszkańcy stolicy mogą zapoznać się z bogatym materiałem na temat praw konsumentów w poszczególnych segmentach rynku.