Międzynarodowe spotkania pracodawców

Przedstawiciele pracodawców z 11 państw przyjadą 10 września do Warszawy, aby wziąć udział w 5. Międzynarodowej Radzie Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ang. – International Coordinating Council of Employers’Unions – ICCEU). Dzień później, również w stolicy Polski, spotkają się członkowie Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (International Organization of Employers – IOE) z Europy i Azji Centralnej. Gospodarzem obu spotkań są Pracodawcy RP.

W tym roku zostanie podsumowana dotychczasowa działalność Rady, a przedstawiciele krajowych organizacji pracodawców oraz przedsiębiorców zrzeszonych w ICCEU, zgodnie z jej statutem, wybiorą swojego przewodniczącego na 2015 rok. Od 1 stycznia 2014 roku przewodniczącym Rady jest Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Spotkanie ICCEU jest również doskonałą okazją do celebrowania obchodów 25. rocznicy transformacji w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Związków Pracodawców powstała 15 kwietnia 2010 roku. Porozumienie powołujące ją do życia podpisały: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Węgry, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Ukraina, Estonia – w sumie 15 organizacji z 13 państw. Rada powstała, aby m.in. sprzyjać tworzeniu trwałych relacji między krajowymi organizacjami pracodawców, jak również wymieniać doświadczenia w sferze regulacji stosunków społeczno-zawodowych i związanych z nimi stosunków gospodarczych.

Z kolei w dniach 11-12 września odbędzie się spotkanie 60 przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE) z 30 państw. Jej członkowie mają się w tym roku skupić m.in. na kwestii rozwoju organizacji pracodawców w byłych krajach socjalistycznych (omówienie tego zagadnienia na przykładzie Polski z okazji 25-lecia Pracodawców RP), roli tych organizacji w IOE, rynku pracy w regionie czy prawach do strajku.

IOE została utworzona w 1920 roku. Uznawana jest za jedyny podmiot działający w imieniu pracodawców na poziomie ponadnarodowym, podejmujący problematykę zatrudnienia i spraw socjalnych. Obecnie IOE zrzesza 148 członków z 141 krajów, w tym, od 1991 roku jako jedyną polską organizację – Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.