Metrostav otwiera oddział w Norwegii

Fot. Metrostav SA

Metrostav SA – czeska spółka budowlana specjalizująca się w realizacji projektów infrastrukturalnych – w 2014 roku otworzyła swój oddział w Norwegii. Jest to trzecie – po Islandii oraz Finlandii – przedstawicielstwo firmy w krajach skandynawskich. Otwarcie oddziału zaowocowało już pierwszym kontraktem. W lipcu 2014 r. Metrostav – w konsorcjum – rozpoczął realizację projektu tunelowego na terenie Norwegii. Czeska spółka uczestniczy obecnie także w realizacji szeregu przedsięwzięć budowlanych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2009 roku Grupa posiada swój oddział w Polsce.

W dniu 28 lipca 2014 roku Metrostav – w konsorcjum z lokalnym przedsiębiorstwem Havnen Anlegg AS – rozpoczęła drążenie tunelu drogowego o długości 1565 m. w środkowej Norwegii, nad jeziorem Veitastrond. Od miesiąca czeska firma gromadziła sprzęt składający się m.in. z wozu  wiercącego Sandvik DT 1130 SC, urządzenia do wykonania betonu natryskowego Meyco Potenza i rurociągów od instalacji tunelowych. Wykonano już prace przygotowawcze przy portalu północnym prowadzącym do tunelu. Doświadczone załogi największej czeskiej firmy budowlanej pozwoli na sprawne i jednocześnie precyzyjne przeprowadzenie budowy.

„Kolejne przedstawicielstwo Metrostav w Skandynawii jest rezultatem rosnącego znaczenia naszej marki na europejskich rynkach. Otwarcie oddziału w Norwegii nie tylko usprawni procedurę startowania w przetargach na tamtejsze skomplikowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, ale też ułatwi bieżące śledzenie toczących się procesów przetargowych i dogłębne rozpoznawanie potrzeb lokalnego rynku. Ze względu na bardzo nieregularną rzeźbę terenu, górzyste ukształtowanie powierzchni oraz liczne lodowce i fiordy, budowa dróg i tuneli w Norwegii wymaga odpowiedniego doświadczenia, a także wysoko rozwiniętych możliwości technicznych, którymi dysponuje Metrostav. Jesteśmy przekonani, że wieloletnie doświadczenie umożliwi nam sprawną realizację najnowszego kontraktu. Od lat z sukcesem realizujemy inwestycje w kilku europejskich krajach i mamy realne szanse na to, aby stać się znaczącą marką budowlaną na norweskim rynku infrastrukturalnym” mówi Radim Čáp, przedstawiciel Metrostav Polska.

Metrostav SA realizuje obecnie szereg projektów budowlanych w krajach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej. Oprócz inwestycji w Finlandii i Islandii, specjaliści Metrostav uczestniczyli m.in. w budowie szpitala klinicznego w Koszycach na Słowacji oraz centrum logistycznego w Mińsku na Białorusi. Metrostav zamierza też wejść na inne europejskie rynki. Obecnie firma rozważa udział w przetargach na projekty budowlane w Niemczech, Rosji, Ukrainie, Serbii i Chorwacji.

W Polsce Metrostav SA zajmuje się przede wszystkim wykonawstwem infrastruktury drogowej. Według raportu opublikowanego przez GDDKiA na koniec 2012 roku, spółka plasowała się na pierwszym miejscu wśród wykonawców dróg pod względem jakości realizacji. Obecnie spółka rozszerza działalność w Polsce także na budownictwo energetyczne, hydrotechniczne i kubaturowe.

Polski oddział Metrostav odpowiada za m.in.:

  • kontynuację projektowania i przebudowy drogi S8 odcinek Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska w Warszawie wraz z przebudową mostu Grota–Roweckiego;
  • modernizację budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów w ramach projektu: „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I”;
  • budowę nowej przeprawy mostowej na Przemszy na trasie Kraków – Chełmek (woj. Małopolskie, droga wojewódzka nr 780) – inwestycja zakończona w listopadzie 2013 roku.