Mazowiecki Urząd Wojewódzki ma nowego mistrza ortografii

W trzecim dyktandzie urzędowym 54 pracowników zmierzyło się z pisownią m.in. zwrotów takich jak „postdatowanie superzarządzeń przeciwalkoholowych”. Sprawdzian przygotowała prof. Katarzyna Kłosińska, sekretarz Rady Języka Polskiego. Dyktando jest elementem trwającego od trzech lat projektu „Poprawność języka polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim”.

 

Pierwsze miejsce w dyktandzie zdobyła Joanna Błaszczykowska (5 błędów), na co dzień zajmuje się sprawami organizacyjnymi w Wydziale Spraw Cudzoziemców. Druga była  – ubiegłoroczna zwyciężczyni – Joanna Karpińska-Banaszek, asystentka wojewody mazowieckiego, a trzeci Michał Cichy, koordynator projektów z Wydziału Spraw Cudzoziemców.

 

Projekt „Poprawność języka polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim” prowadzony jest od sierpnia 2011 r.  Ma na celu m.in.: wyeliminowanie typowych błędów popełnianych przez pracowników MUW, zwiększenie świadomości językowej urzędników, dostosowanie języka urzędowego do misji MUW „Wojewoda to rząd bliżej społeczeństwa” oraz realizację ustawowego obowiązku ochrony polszczyzny. Na podstawie analizy kilkuset stron korespondencji wewnętrznej i z klientami opracowano raport, który został przedstawiony kadrze kierowniczej urzędu. Powstają także analizy języka poszczególnych wydziałów. Co dwa miesiące w intranecie urzędu ukazuje się również miniporadnik, wyjaśniający najczęstsze problemy językowe. Koordynatorem projektu jest Eliza Czerwińska z Biura Wojewody.

 

Zgodnie z ustawą o języku polskim organy władzy publicznej są zobowiązane do ochrony języka polskiego. Powinna ona polegać na dbaniu o poprawne używanie języka, doskonaleniu sprawności językowej oraz stwarzaniu warunków do rozwoju języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej.