„Mamy tylko jedną planetę” – amerykańskie doświadczenia z energią wiatrową

W jaki sposób pogodzić tworzenie miejsc pracy, rozwój gospodarczy i ochronę środowiska naturalnego? Partnerzy GE z Estońskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej odwiedzili ostatnio Stany Zjednoczone, gdzie przyglądali się, w jaki sposób kraj zamierza zwiększyć produkcję energii elektrycznej z wiatru. Rozważali także możliwości przeniesienia na grunt europejski doświadczeń amerykańskich, wynikających m.in. z narodowej strategii Clean Power Plan, zobowiązującej USA do wypracowania rozwiązań, które umożliwią zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Clean Power Plan, ogłoszony przez prezydenta Baracka Obamę i Agencję Ochrony Środowiska zakłada, że do roku 2030 emisje amerykańskich elektrowni spadną o 32% w stosunku do roku 2005. Z ostatnich analiz ekonomicznych wynika, że energia wiatrowa pozostaje najtańszą technologią, która jest w stanie zapewnić większość czystszej energii elektrycznej wymaganej przez Clean Power Plan.

Barack Obama ostrzegał, że mamy tylko jedną planetę, a ludzkość nie ma w zanadrzu planu B. Dlatego też zapowiedział, że oprócz działań podejmowanych na arenie krajowej, pojedzie w grudniu do Paryża aby wziąć udział w finałowych negocjacjach COP21, w wyniku których kraje ONZ mają przyjąć nowe globalne porozumienie mające na celu walkę ze zmianami klimatu. Jego twórcy przewidują, że do roku 2030 emisje ze wszystkich źródeł zanieczyszczeń spadną o 26-28%.

Istotnym punktem pobytu estońskich ekspertów w Stanach Zjednoczonych była wizyta
w miejscowości Pensacola, gdzie GE posiada zakłady montażowe składające turbiny wiatrowe i piasty. Montaż turbiny trwa tam zaledwie 90 minut, a co 10 minut dowożone są do magazynu kolejne części. Niezwykle ważnym elementem procesu montażowego jest zakładowy robot, który z lekkością zaciska śruby w turbinach. Dzięki niemu GE jest w stanie nadążyć z realizacją kolejnych zamówień – w zeszłym roku w zakładach powstało aż 15.000 turbin, które trafiły do odbiorców w Ameryce Północnej
i Południowej.

Eksperci z Estońskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej odwiedzili także Orlando, gdzie wzięli udział w targach i konferencji WINDPOWER 2015, imprezy zorganizowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej. „Wnioski, jakie można wyciągnąć z konferencji, to dobra wiadomość dla sektora przejście na źródła energii odnawialnej tworzy miejsca pracy i zapewnia rozwój gospodarczy. Clean Power Plan zakłada, że do roku 2030 inwestycje w efektowność energetyczną
i źródła odnawialne
spowodują oszczędności rzędu 40 miliardów dolarów” – powiedziała Tuuliki Kasonen z Estońskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. „Z kolei z analizy sporządzonej przez New Climate Institute wynika, że wprowadzenie w życie głównych elementów planu walki ze zmianami klimatu zaowocuje stworzeniem ponad 470.000 miejsc pracy.” – dodała Kasonen.